Клиничната Хипноза -Факти, които всеки трябва да знае …Консултация с д-р Юлиана Панова, клиничен психолог

Продължение от миналия брой

Повечето хора имат бегла и обикновено изкривена представа за хипнозата създадена от филми, сценични или телевизионни шоу изяви, развлекателна преса и естествено от слухове.  Болшинството от хората (си мислят, че) нямат личен опит с хипноза и не знаят какво е усещането и ефекта от това “странно” и даже “мистично” преживяване. Точно такава среда е отлична почва за отглеждане на слухове, предразсъдъци, митове и разбира се на шарлатани “хранещи” се от незнанието, страховете и суеверието на хората.  Мненията на хората варират много по отношение на това какво е хипнозата, и кой би могъл да бъде повлиян от нея. Някои хора мислят, че могат да бъдат хипнотизирани само слаби и психично лабилни, лесно внушаеми, не много интелигентни, с “развинтено въображение” хора, които е лесно да бъдат изманипулирани, че изпитват нещо особено и специално. Това разбиране е съвсем погрешно! Други, малко по-информирани в материята пък вярват, че такова явление съществува реално и може да бъде постигнато с почти всеки, но е много опасно поради изземването на контрола над личността и живота на хипнотизирания (което е частично невярно).

Спомняте ли си телевизионното явление Кашпировски (преди около 18 години в България), както и възторга, недоуменията, скептицизма и дебатите, които то предизвикваше след всеки телевизионен сеанс? А защо това “шоу” се оказа толкова впечатляващо, въпреки “наивитета” и “шарлатанията” си на пръв поглед? В годините след него, много звани и самозвани “пророци” и “екстрасенси” са ни “облъчвали” от телевизионния екран, но не оставиха и близка до Кашпировската следа. Защо точно този особен човек с интензивен поглед се запечата в паметта на гледалите го? Истината е, че всеки от нас има близки или самия той е бил повлиян (и дори излекуван) по безспорен и очевиден начин от неговите “сеанси”, дори когато ги е гледал рядко, с неверие, насмешка и скептицизъм (в това число високо образовани хора с отличен контрол над мислите и психиката си). Това, което правеше Кашпировски с нас зрителите беше по естеството си хипноза и той знаеше, че го прави ефективно, затова и не се съмняваше в успеха на предаването си.

В последните две години в България (и в други страни на Европа и Америка, вкл. САЩ) друго име – Мирзакарим Норбеков (професор и доктор по психология и ректор на “Института по самовъзстановяването на Човека” в Москва) набира голяма популярност с изключителните си резултати при лечение на много психични и физиологични проблеми и тежки заболявания посредством уникален на пръв поглед подход. Той самия обаче скромно (и вярно) твърди, че не е открил нищо ново, а ползва принципите на някои хилядолетни традиции в основата на които е хипнозата. И е точно така: въпреки личния почерк и стил, с които се отличават неговите книги и семинари, принципите са все същите и отлично работещи в подходите и на много от нас – “посветените” в изкуството на клиничната хипноза професионалисти (чрез допълнително и интензивно академично обучение).

За интересуващите се има огромно количество информация за ефективността и предимствата на лечение с клинична хипноза. Понякога резултатите са толкова бързи и невероятни, че предизвикват човешкото страхопочитание … и съмнение като към нещо трансцедентално и мистично. Но точно реалната (наблюдаема и измерима) ефективност на този клиничен инструмент е причината в днешно време да нараства броя на специално основаните институти с основна дейност изучаване, изследване и лечение чрез клинична хипноза. В най-известните университети в света, сред които Harvard, Yale, Stanford и др. научни екипи са провели изследвания, доказващи безспорното превъзходство на лечения, използващи клинична хипноза. Клиничната хипноза е доказала много висока ефективност при:

• Гастроинтестинални разстройства – язва, синдром на възпалени черва (Irritable Bowel Syndrome), колит и пр.;

• Дерматологични проблеми и заболявания – екзема, херпес, невродермит, пруритус, псориазис, брадавици;

• Болка – мигрена и главоболие, болки в гърба, ракови болки, артрит и ревматизъм;

• Изгаряния – с анестезиологична цел, за намаляване на инфекциите и ускорено заздравяване.

• Световъртеж, гадене и повръщане като странични ефекти от химиотерапия при раково болни;

• Оперативни интервенции и анестезия – в тези случаи клинична хипноза се използва в допълнение или вместо анестезиращата субстанция, и така се избягват неблагоприятните или опасни странични ефекти и значително се ускорява следоперативното възстановяване;

• Безплодие – най вече при “необяснено безплодие” и като паралелна и подпомагаща интервенция за успешността на инвазивните процедури при асистиранa фертилизация (AF) ….. 

• Раждане – намаляване на болката и необходимостта от увреждащи за майката и бебето болкоуспокояващи, улесняване и ускоряване на процеса на раждане и следродово възстановяване;

uliana_253• Aлергии, включително астма, депресия, панически атаки, фобии, сексуални дисфункции, проблеми с концентрацията, тревожност, при тежка емоционална травма и психологически проблеми, пушене, затлъстяване, разстройства на съня, високо кръвно налягане и др.

Подобна информация обаче довежда до закономерния въпрос: А защо ако е толкова ефективна и мощна хипнозата, не се преподава, рекламира и използва по-масово в медицината и клинична психология?  Отговора четете в следващия брой. 

Продължава в следващия брой

Juliana Panova, Psy.D.
Clinical Psychologist
Director of International Psychological Services
www.cps-chicago.com
Tel: 847 219 6795