Лекарства могат да предложат реална помощ за спиране на тютюнопушенето

Мнозинството от пушачите искат да се откажат от този навик, но никотинът
е доста пристрастяващ. На разположение са две лекарства и различни продукти
за заместване на никотиновия глад, които могат да помогнат в борбата с
тютюнопушенето.
Продуктите за заместване на никотина са ефективна, достъпна опция.
Никотиновите пластири са дългодействащи, като бавно отделят никотин, който да
замести пушенето на цигари. Мощността на избраните пластири се основава на
средния брой изпушени цигари на ден. Те трябва да се използват в комбинация с
краткотрайно действащи продукти за заместване на никотина като никотинови
дъвки, таблети за смучене, назални спрейове и инхалатори. Тези
краткодействащи продукти трябва да се изполват само при наличие на тютюнев
глад. Често те не се използват достатъчно и някои експерти препоръчват
използването им веднъж на час, докато сте будни. За да постигнете желания
ефект, спазвайте внимателно инструкциите за използване на дъвката.
Варениклин (Chantix) е лекарство с рецепта, което удвоява шансовете за
отказване на тютюнопушенето. Приемането му започва 7 дни преди планирания
ден за спиране на пушенето, тъй като отнема седмица, за да произведе желания
ефект. Преди няколко години, съществуваха опасения, че това лекарство
причинява психически проблеми, но по-задълбочено проучване установи, че няма
база за такива притеснения. Най-вероятно някои от промените в настроението са
основани на прекъсване на тютюнопушенето.
Антидепресантът бупропион (Уелбутрин, Зибан) също може да спомогне за
намаляване на желанието за пушене на цигари. Подобно на варениклин,
вземането му започва седмица преди планираната дата за отказване на
пушенето, за да може да се постигне съответното ниво на лекарство в организма,
което да подкрепи желания резултат. Бупропион и варениклин могат да се
комбинират с продуктите за заместване на никотина. Всички тези лекарства
обикновено се приемат в продължение на поне 3 месеца, или по-дълго ако е
необходимо.
Консултация с професионален съветник по време на използване на тези
лекарства увеличава вероятността за успех с 20%. Ето някои от тези източници:
Обадете се на 800-QUIT-NOW или напишете “QUIT” на 47848, за да използвате
SmokefreeTXT.
Мнозина от пушачите са разочаровани от опитете си да откажат цигарите,
но никога не са опитвали нито един от тези продукти. Защо да не използвате
помощта, която е на разположение? Много хора се бороят сами с проблемите си,
но никога не са се помолили на Бог за помощ. Никой не е сам при решаването на
проблемите си. Бог се грижи за вас и ви обича. В Псалм 50, стих 15 се казва “И
призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.” Бог иска
да се молим. Той е готов да ви помогне. За повече информация, отностно
Божията грижа и любов за вас, проверете нашата страница:

www.helpinghandsbulgaria.net

Клауза за непоемане на отговорност: Информацията тук има общ характер и не може в никакъв случай да замени консултация с лекар (медицинско лице), диагноза, терапия, лечение и/или консултация с лицензиран специалист . Информацията тук не е предназначена за решаването на конкретни индивидуални казуси! С конкретни случаи се обърнете към лекар (медицинско лице).

КОМЕНТАРИ

Please enter your comment!
Please enter your name here