Какво чака операторите-собственици на камиони през 2017?

Според ATBS доходът на операторите-собственици на камиони ще бъде стабилен за 2017г., като очакванията са за повишаване на нивата на заплащане.
„Решението на транспортната индустрия за въвеждане на електронни шофьорски дневници с краен срок на 18-ти декември тази година ще се отрази отрицателно на продуктивността като цяло и ще задвижи нивата за разплащане на различните транспортни услуги нагоре“, казва икономическият аналитик Тод Амен.
„Макар че по-вероятно е тези промени да настъпят малко по-късно, отколкото те се очакваха предварително“, допълва той.
Мистър Амен е президент и изпълнителен директор на ATBS, представяща онлайн анализ за доходите на операторите-собственници за 2017г. ATBS е най-голямата компания в САЩ, която работи със собственици на камиони, като има над 40,000 клиенти годишно. Това е много богата база данни, на която се основава и цитирания финансов анализ.
„Ние сме абсолютно убедени, че ще насъпят значителни увеличения на нивата за заплащане в индустрията – отново твърди Амин, – нещо повече, ние смятаме че това ще се случи не в края, а в средата на 2017г. и този процес ще продължи и през 2018г.“
Той очаква цените да скочат до 10%. Доходът на собствениците на камиони през 2016г. слабо се е намалил в сравнение с този от 2015г. Сега обаче през 2017г. очакванията са той да се движи нагоре.
Както беше посочено в едно проучване на списанието „Овердрайв“, най-много са спечелили независимите оператори и тези които са притежавали ремаркета тип „фледбед“ (открити платформи). Те са правили средно по $60,577 и $63,595 респективно. Операторите които са взели под лиз ремаркета за сухи товари тип „вен“ или хладилници, са спечелили средно по $60,424 и $52,724 през 2016г. Сумите за всичките четири сегмента посочени по-горе са по-малки от тези за 2015г. независимо от факта, че шофьорите са карали повече мили през 2016г.
2016г. като цяло е била една от най-трудните години за дребните собственници в транспортният бизнес, но независимо от това броят им се е увеличил според данните предоставени от господин Амин:
„През 2015г. е имало около 265,000 собственици на комиони като тяхният брой се е увеличил на 268,000 през 2016г. Цифрите показват, че дори и при такива тежки условия желаещите да се занимават с транспортен бизнес са се увеличили с повече от 3,000 души.“


Тази бройка се отнася за независимите оператори, като тук са включени и тези които са дали екипировката си и на други транспортни компании.
„Днес собственниците на камиони и независимите оператори са по-корави от всякога – казва г-н Амин, – такива тежки условия с които те се сблъскаха през 2016г. като липса на товари и малко заплащане, преди 10 години щяха да откажат най-малко 20,000 души. Истината е, че все повече хора започват да разбират бизнеса все по-добре и по-добре.“
Той също посочва, че се очаква тенденцията да се сливат големите транспортни компании да продължи и по-нататък през 2017г. като може би ще се отвори възможност за собствениците да дадат под лиз техниката която притежават, за да си осигурят нужните товари.

Успех!

Чанита и Тодор Паунови,
Чикаго

в. „България СЕГА“