Как да поддържаме автомобилните гуми?

Правилната поддръжка
Веднъж след като сте направили разход за гуми подходящи за вашият автомобил, продължителността на техния живот зависи изцяло от правилната поддръжка. Неподходящото въздушно налягане и нерегулярната смяна (rotation) са най-честата причина за преждевременното износване.
„Навременното „завъртане“ (периодична смяна на местата) на гумите трябва да стане част от вашата програма за тяхното обслужване, но тава точно кога да извършите тяхната смяна, зависи от специфичните условия в които вашият автомобил оперира“, твърди Хомър, главен технически мениджър на веригите „Пайлът“ и „Петро“.
Подходящият график за смяна трябва да има за резултат, еднакво износване на гумите които са на една и съща ос.
Ако се използват гуми с различен размер на една ос, това може да доведе до неправилно натоварване и съответно до бързо износване на по натоварената гума. Същият резултат може да настъпи, ако се използват гуми с различно въздушно налягане.
Животът при двойните гуми може да бъде намален драстично, ако не се остави разстояние от поне 1 см. (1/4 инч.) между тях. Ако все пак ви се наложи да използвате гуми с различен размер при двойните гуми, то специалистите препоръчват, тази с по-големият размер, да бъде сложена отвън. Внимавайте да има разстояние между тях, също както при двойката с еднакъв размер – най-малко ¼ инч.
Меките гуми загряват много лесно. Това води до повреждане и драстично съкращаване на техният живот. Налягането на въздуха в гумите се отразява на тяхната функция, на разхода на гориво и разходите за поддръжка.
Проучване проведено от фирмата производител на гуми „Мишелин“ показва, че 15% прекалено или слабо напомпани гуми, може да скъси техният живот с 10%. Подобно изследване извършено от института при Американската Тръкинг Асоцияция на свой ред показва, че гуми по-малко напомпани с 10% (това е около 11psi), може да доведе до лош разход на гориво с 1.5%.
Практиката сочи, че половината от авариите по пътя, са в следствие на неподходящо напомпани гуми и прекалено им загряване, всъщност в 90% от случаите, е основната причина за тяхното спукване.
Регенерирането на гумите
Неправилното обслужване, освен че скъсява живота, може да направи невъзможно едно бъдещо регенериране на гумите. Начинът по който шофираме, паркираме (ако удряме гумите в бордюра) или стоим на пътя (едната гума се трие в банкета), е решаващ за продължителността на техният живот. В това число можем да включим неподходящото използване на спирачките, изборът на лоши пътища и така нататък …
Разходът за гуми е един от най-големите от текущите разходи при поддръжката на професионалните автомобили.
Успех!
Чанита и Тодор Паунови,
Чикаго

в. „България СЕГА“