А ти как си?

Фермерът Джои въобще не се чувствал добре заради наскоро сполетяло го транспортно нарушение и решил да потърси правата си, като осъди причинителя, който всъщност била голяма и много известна транспортна компания. В съда агресивен адвокат, нает да защитава корпорацията му отправил следния въпрос:
„Когато сте били запитан на местопроизшествието, не сте ли казали, че сте добре и нищо ви няма?“
„Ами… Нека да ви кажа какво се случи. Тъкмо бях натоварил любимата си магаричка Беси на камиона и …“
„Не съм ви питал за никакви подробности – го прекъснал грубо адвокатът. – Този човек е казал на полицаят дошъл на местопроизшествието, че му няма нищо и се чувства добре. Сега няколко седмици след катастрофата изведнъж си променя мнението и се опитва да съди моите клиенти, като твърди че е бил тежко ранен с опасност за живота. Очевидно е, че си имаме работа с мошеник. – Обърнал към съдията – Моля, кажете му просто да отговори на въпросът ми.“

Съдията обаче се заинтересувал какво има да каже фермера и му махнал с ръка да продължи с отговора.
„Ами, както вече казах, точно бях натоварил Беси, моята любима магаричка в ремаркето и си карах по пътя, когато изневиделица един камион не спря на знака „стоп“ и ме връхлетя отстрани. Ударът беше страшен – аз излетях на едната страна, а магаричката на другата. По рева й разбрах, че е тежко ранена. Почти веднага на сцената пристигна полицай. Когато чу колко силно реве магарицата, той извади оръжието си и я гръмна от упор между очите. После дойде при мен с още димящ пистолет в ръка и ми каза: Нямаше как, така или иначе животното нямаше да го бъде… Само щеше да се мъчи. А ти как си?

Успех!
Чанита и Тодор Паунови,
Чикаго

в. „България СЕГА“
Забележка: Горната информация има общ характер и не може да се използва за решаването на индивидуален проблем. За конкретни каузи се обръщайте към квалифициран (лицензиран, ако се изисква по закон) специалист.