Хирургичните намеси с цел да се отстрани прекомерното затлъстяване (obesity), започват да се използват за лечението и предотвратяването на диабет

Washington(AP): Новите приети инструкции за хирургичните намеси с цел намаляване на теглото вече се препоръчват и в случай на диабет, както и при пациенти с по-малък интензитет на затлъстяване.
Затлъстяването и диабет тип 2 са смъртоносна комбинация. В миналото няколко проучвания сочеха, че хирургични операции за намаляване на стомашният капацитет могат драстично да подобрят състоянието на болни с напреднал стадий на диабет. Но сега за пръв път се препоръчва хирургична намеса за борба с болестта, като се счита намаляването на теглото по скоро за страничен ефект. Тази разлика увеличава потенциалните кандидати за подобен вид третиране.
Тези препоръки бяха одобрени от Американската асоциация по проблемите свързани с диабета, Интернационалната федерация по заболяванията свързани с диабета и 43 други здравни сдружения и бяха публикувани в журнала Diabetes Care.
Повече от 28 милиона американци имат диабет. Повечето от случаите са на тип 2, при който тялото постепенно губи способността си да произвежда инсулин, за да може да извлича енергия от консумираната храна. Много от хората с диабет тип 2 (макар не всички) страдат от затлъстяване. Някои от тях могат да контролират заболяването си чрез диета, лекарства или инсулин, – но години от лошо контролиран диабет може да доведе до инфаркт, инсулт, сериозно увреждане на бъбреците, ампутация или ослепяване. Проведени проучвания показват, че при много диабетици които се подлагат на „bariatric surgery”- хирургична намеса с цел намаляване на теглото, се наблюдава чувствително подобрение при контрола на нивото на кръвната захар. Някои дори са достигнали до съвсем нормални нива независимо, че са спрели приемането на лекарства.
Самата хирургична намеса не се счита за лечение, защото някои хора си възвръщат теглото, въпреки че на повечето им отнема години за това. До сега в препоръките се считаше, че операциите са метод който трябва да се използва само в краен случай, запазен само за тези които отчаяно се нуждаят от загуба на тегло. Подобряването на състоянието на диабета се очакваше като допълнителен евентуален бонус.
Днес препоръките се базират на щателното анализиране на 11 проучвания, които са извършени на пациенти избрани на случаен принцип, като такива които са се подложили на хирургични операции и на такива на които е оказано регулярно лечение.
Изводът до който се стига е, че операциите понякога могат да бъдат разрешение за определен тип пациенти, които не се нуждаят толкова от намаляване на теглото си, колкото от намаляване на нивата на захар в кръвта.

Бъдете здрави!

Тодор Паунов,
асистент по медицина
в. „България СЕГА“

Забележка: Медицинската информация предоставена в този материал е с образователна цел и не бива да се използва за поставяне на диагноза или лечение. Редакцията и авторът не поемат отговорност при грешно тълкуване на материала от читателите. Вземането на правилно решение е въпрос на лична отговорност. При здравен проблем потърсете лекар.