ЗАКОН ЗА ДОСТЪПНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРЪКИНГА (AFFORDABLE HEALTH CARE AND TRUCKING)

The Affordable Health Care Act, или така нареченият „Обама Кер” е конструиран така, че да има дълбок ефект върху начина, по който американците управляват и използуват своята здравна система. Независимо дали става дума за банковата или транспортната индустрия този закон ще се почуствува във всички отрасли на икономиката. Транспортната индустрия също както останалата част на американското общество, трескаво се опитва да се ориентира през 2500-те страници на този закон, как най-добре да се адаптира към него. Не само отделните транспортни компании, но и шофьорите също ще трябва добре да разберат какво се крие зад този закон.
Първата дата, свързана с този закон,  беше 1-ви октомври 1913. Битката в Американския Конгрес на тази дата с цел да се остави  Проектът  без финансиране, стана основната причина за бездействието  на американското правителство за почти две седмици. Опитът остана без резултат и законът стана реалност. В последствие шофьорите на камиони, както всички граждани, започнаха да посещават правителствения здравен сайт за да се запишат в подходящ и съобразен със закона здравен план. Федералният уеб сайт за достъпното здравеопазване е: www.HealthCare.gov
Посетителите на този сайт ще научат повече за здравните планове, техните цени, как да се запишат и още много друга информация. Също има онлайн помощ за тези, които не разбират процеса на записване. За съжаление, веднага след като сайтът беше отворен за  основните потребители,  компютрите  започнаха „да замръзват” и това даде повод за първите оплаквания.
Докато споровете около този закон продължават, важно е той да бъде разбран в сегашния му вид в случай, че няма да бъде променен. Генерално законът изисква застраховките и здравните програми да направят някои изменения, които включват :
* Премахване на ограниченията за предварително съществуващи здравни състояния(preexisting conditions).
* Премахване на ограниченията за доживотно или възрастово покритие на застраховката.
* Увеличаване на покритията, свързани с превантивната медицина.
* Изисквания към застрахователните компании да ограничат техните административни  разходи.
* Изисквания към застрахователните компании да променят и да усъвършенстват техните модели на обслужване и на картотекиране.
Промяната, която се отразява на транспортната индустрия е това, че сега всеки трябва да има застраховка или ще подлежи на глоба. Същността на закона е такава, че не само отделните индивиди ще трябва да имат застраховка, но и компаниите, които имат над 50 служащи, ще са длъжни да им предоставят задължителна здравна застраховка или ще са обект на санкции. Това последното ще има може би най сериозен ефект върху транспортната индустрия, защото превозвачи с персонал от 50 до 150 души, се считат за малък бизнес компании в този сектор. Това ще означава, че те от тук нататък ще имат повече задължителни разходи отколкото до сега.  Например компания с 20 шофьора и пълният необходим  административен персонал ще трябва задължително да предоставя здравна застраховка на служителите си.
За отделните личности съществуват няколко начини да избегнат глобите, но  повечето от хората няма да отговорят на изискванията за тях. Тези изключения включват финансова несъстоятелност, религиозни убеждения и някои други причини. Генерално, обаче, ако вие не сте покрит от застраховка до края на февруари 2014, вие ще бъдете глобен или чрез вашия работодател или чрез вашия застраховател – компанията която отговаря за трансформиране на досегашната ви застраховка в застраховка , отговаряща на изискванията на „Обама Кер”. Ако вие също останете три последователни месеца без застраховка, отново ще бъдете обект на глоба. Глобите започват от 95$ за незастрахован възрастен и 47.50$ за незастраховано дете, до 285$ за семейство, макар, че тези суми могат да се увеличат базирано на доходите ви. Тези глоби ще се увеличават през годините до 2016, така, че да се избягва купуването на застраховка може би не е най-добрата идея.
Глобите за големите превозвачи са дори още по строги. Ако фирма с 50 или повече персонал не  предложи здравна застраховка на своите служители, то тя става обект на глоба от $2000 на човек след първите 30 души.
Американската търговска камара е загрижена за последиците от Закона за Достъпното Здравеопазване върху бизнеса. Тя изтъква: „Текущо работодателите доброволно предоставят здравни застраховки на повече от 170 милиона американци. Обаче задълженията към тях, залегнали като основна част от новия закон, ги поставят в много тежко положение и забавят развитието на и без това несигурната икономика.“
Задълженията към работодателите ще влязат в ефект от януари 2015 и това ще бъде за първи път когато американското правителство задължава собствениците на компании да предоставят здравна застраховка на работниците си или да бъдат санкционирани.
Този закон може да създаде и неравностойни условия в транспортната индустрия. Големите компании предлагащи здравна застраховка могат да я използуват като примамка за шофьорите, нещо което малките компании не могат да си позволят. Малките превозвачи които няма да могат да се съревновават с големите, предлагайки подходящи цени на застраховките, не само ще са обезкуражени да предлагат здравни застраховки, но те също ще са принудени да намалят и останалите бенефити за своя персонал. Страдайки вече от недостиг на шофьори,  малките превозвачи ще бъдат принудени да намерят нов начин за конкуриране. Една от последиците на този закон би могла да бъде промяна в това как транспортната индустрия наема своя административен персонал. Шофьорите ще продължат да си вършат работата както са го правили и до сега, но понеже законът изисква големите компании да предоставят застраховка на персонал нает на пълен работен ден (full time), може би ще се наблюдава преориентиране към непълен работен ден (part time). Законът дефинира работник на пълен работен ден, този който работи 30 часа или повече на седмица. Часовете се изчисляват като се осреднят за целият месец. Дали работодателите няма да намалят желанието си да наемат работници на пълен работен ден?
Има изменения в здравното обслужване, които също заслужават да бъдат споменати. Новият закон прави някои модификации към програмата Медикейд (Medicaid), които в крайна сметка ще доведат до създаването на нов пазар, за тези които нямат здравна застраховка и искат да си купят такава. Този здравен пазар може да бъде открит на www.HealthCare.gov  и той предоставя на правителството необходимите средства за да предложи бенефити, които да бъдат платени под формата на данъчни субсидии. Индивиди, които имат доход под 133% от федералното ниво на бедност, биха могли да се квалифицират за програмата Медикейд в някои щати. Много щати имат вече свои изисквания и правила по този въпрос и затова всеки случай трябва да се разглежда поотделно. Ако работодателят, за който карате или работите, ви предоставя здравно покритие които надминава изискванията за данъчна субсидия, то малко вероятно е да се квалифицирате за такава.
Няма съмнение, че Законът за Достъпно Здравно Обслужване или както е неговото пълно име на английски – Patient Protection Affordable Care Act, ще има дълбок ефект върху индустрията и върху цялата държава като цяло. Също няма съмнение, че този закон  ще бъде източник на спорове и критика за месеци и може би за години в бъдеще. Така или иначе той е вече реалност и всички ние трябва да се подготвим за него.
Успех!
 Чанита и Тодор Паунови
в.„България Сега”
(Чанита и Тодор Паунови имат повече от 15 години опит като контрактори в транспортната индустрия )
П.П. Авторите и редакцията не поемат отговорност в случай на неправилно тълкуване и използване на този текст .