Изненадваща среща в Русчушкия зандан

Уважаеми читатели, Салон за българска култура и духовност представя Юлий Йорданов от Лом – публицист, журналист и литературен критик. Дипломира се във философския факултет на СУ „Климент Охридски“, а след това и във факултета по журналистика. Авторът има написани 14 книги, последната от които – „Босоног по стърнището на белия лист“ – бе представена през м. октомври 2018 г. в София. Член е на Съюза на българските писатели и кореспондент на съюзния вестник „Словото днес“. Носител на званието „Почетен краевед“ на Съюза на краеведите в България, на наградата „Журналист на годината“, на почетния знак „Кръстьо Пишурка“ на община Лом и др. Има и няколко международни награди – за публицистика през 1978 г. и 1985 г. В международния литературен конкурс „Изящното перо 2017“ в Чикаго е сред авторите, отличени с колективна награда, присъдена на литературен клуб „Кръстьо Пишурка“ при НЧ „Постоянство“ в гр. Лом.

Снежана Галчева –
Председател на Салон за
българска култура и духовност –
Чикаго

в. „България СЕГА“

————————————————————————————

Изненадваща среща в Русчушкия зандан

След бунтовния пожар през 1850 година – въстанието във Видинско, Кулско, Белоградчишко и Ломско – революционният огън не загасва в този край. Той тлее до онзи момент, в който се създадат благоприятни условия, за да пламне отново. Само 16 години след него Лом става център на голяма революционна конспирация и организация, обхванала почти всички селища на тогавашната Ломска кааза. В историята тя е известна като Ломското съзаклятие, което се превръща в опора на създадения през 1866 година в Букурещ Български таен революционен комитет.
Начело на съзаклятието застава енергичният търговец и смел революционер Димитър Ангелов. Помощник му е поп Димитър Иванов. Основната цел на съзаклятието е да води революционна пропаганда сред населението, да събира оръжие и боеприпаси, за да подготви въоръжен отряд, който да окаже помощ на прехвърлените от Влашко чети.
Чрез предателството на Берковския владика Доротей тази тайна организация е разкрита. Димитър Ангелов е осъден на смърт, а поп Димитър – на заточение. Със застъпничеството на руския посланик в Цариград граф Игнатиев смъртната присъда е заменена със заточение в крепостта Сен Жан д’Акр в Мала Азия. Доживял освобождението, Ангелов описва своята дейност   в “Записки на Д. Ангелов от Лом, сподвижник на В. Левски от 1869 година”, съхранявани в Националната библиотека “Свети свети Кирил и Методий”.
В този документ революционерът разказва как през 1869 година Васил Левски го е посетил в Русчушкия затвор, където очаквал изпълнението на присъдата си. Един ден тъмничарят дошъл пред килията и извикал “Ангелооглу ломли, викат те!” Всички изтръпнали. Това е краят – помислил Димитър Ангелов, а попът се разридал като дете и започнал да целува младия си другар. Всички мислели, че на двора го чака въжето.
Заптието завело младия ломчанин в малка стая с малко прозорче, зад което търпеливо чакал някакъв турчин с голяма и богато украсена чалма. “Търсят те!” – казало заптието и отворило прозорчето. Наистина отвън се показал добре облеченият турчин, който се представил за джамбазин от Цариград. “Вие сте комита Ангелооглу от Лом – паланка? – попитал непознатият турчин и вперил сините си очи в затворника. – Аз съм Али Мехмед от Истамбул. Бях по търговия в Лом. Закупих овци и овни за Цариград. В Лом срещнах се с баща ти. Ето праща ти половин ока тютюн, риза и гащи за преобличане.”
Турчинът протегнал ръце и подал през прозорчето вързопа с багажа. В този миг погледите им се срещнали като мълнии.
– Брате Василие – възкликнал шепнешком Димитър Ангелов.
– Брате Димитре – отвърнал турчинът на чист български език и протегнал ръце през кепендурчето.
Заптието било се оттеглило доста навътре и не могло да чуе разговора. Левски разказал, че идва от Лом, където бил по комитетски работи и се запознал с положението след предателството на владиката. “Ломчани – казал той – плачат заради тебе!”
Преоблечен като турски търговец, Апостола отседнал в Лом и закупил много овци, овни и кози за Цариград. Дал капаро на селяните. Едно агне оставил у кафеджията на чаршията и казал, че скоро ще се върне. После посетил сродника на Димитър Ангелов – Иван Здравков и нощувал у него, като “спал под големия дуд”.
Преди да се разделят, Левски прегърнал отново своя приятел, с когото многократно се срещали в Белград при Дядо Цеко Петков и другите войводи и му прошепнал твърдо, като клетва “Брате Димитре! Чест и слава на тебе! Ако те обесят, спомена за тебе, за твоето постоянство, твърдост и честност на клетвата никога няма да умре. Ти не предаде никого. И никой не може да падне от нашата дружина и съучастници. През нощта с един каик избягах у Влашко. Сега идвам от Гюргево само заради тебе! – Помълчал малко, стиснал му ръката, па продължил – Заради тебе, хилядо турски глави че свалим!”
Този разказ на Димитър Ангелов дава основание да вярваме, че първото и най-ранно посещение на Левски в Лом – известно засега – е станало по време на неговата втора обиколка из България, която трае от май до есента на 1869 година. Тук може би Апостола основава таен революционен комитет, но никъде  не е намерен документ за него. Без съмнение се е срещал с оцелелите дейци на Ломското съзаклятие. Разкрил е пред тях бъдещите си замисли и се е условил да ги включи при удобен случай в народното дело.
На тази среща той определя и важната позиция на Лом – да играе ролята на средищен куриерски пункт в комитетските дела между Румъния и България, както и в изграждащата Вътрешна революционна организация. Само от такива позиции можем да си обясним мястото на Лом и неговите дейци, на които с писма Левски е предавал задачите, инструкциите и разпорежданията.

Юлий ЙОРДАНОВ