Премиерата на литературен алманах „Любослов’ 2016“

ПРЕМИЕРА НА ЛИТЕРАТУРЕН АЛМАНАХ “ЛЮБОСЛОВ’ 2016“,
годишно издание на СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ В САЩ И ПО СВЕТА, се състоя на 15 януари,неделя от 15.30 ч.в Клуба на писателите,ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР в Чикаго.3756 W.Irwin Park Rd,,Chicago,IL.60618

В тесен, задушевен кръг, предимно автори, участващи  в годишника на СБП в САЩ и по света, Алманаха „ЛЮБОСЛОВ’2016“, се събраха в ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР в Чикаго, по случай петото, поредно годишно издание на Съюза. Гости на събитието бяха г-н Иван Анчев, генерален консул на консулски окръг Чикаго в САЩ и издателя и главен редактор на вестник „България СЕГА“, г-н Светлозар Момчилов. Председателя на СБП В САЩ И ПО СВЕТА Георги Витанов Богат, прочете предговора на изданието, чиито автор е той и поздрави присъстващите с това ново издание. Съставителката и редактор на книгата, писателката Виолина Иванова, запозна присъстващите с процеса по създаването на книгата.Тя съобщи,че в книгата участват 40 български автори от Америка, Европа и Бълтария. И както сподели,тия пишещи българи се явяват посланици на българската литература сред ценителите на българското слово навсякъде по света. Тя спомена още и за богатото жанрово разнообразие в сборника. Благодари специално на авторите от Чикаго, които са основата на този Съюз и на създателката на графичният дизайн Нели Иванова Кехайова. Г-н Иван Анчев, в краткото си слово приветства прекрасното българско издание извън границите на България. Той бе възхитен от 10 год. авторка на снимката на корицата Андрея Кехайова, в което той видя символ на приемственост между поколенията в българската култура по света. С кратки слова, говориха писателите Добри Карабонев и Иван Тодоров, които пожелаха на добър час на новото съюзно издание и до нови срещи със следващото през 2017г.

От УС на СБП В САЩ И ПО СВЕТА – Чикаго
за в. „България СЕГА“