Виолина Б. ИВАНОВА

Журналист, поет и  белетрист.
Завършила е  Българска филология в ШУ „Епископ Константин Преславски“ и МИО в УНСС – София. Работила е  в общински, окръжни и национални медии като редактор и парламентарен журналист. От 2008 година живее в Чикаго, САЩ. Занимава се с
писане, рецензиране и редактиране на произведения от български автори. Издала е книгите: „Душата ми – прозрачен златен герб“- стихове – 1998г. и сборника разкази „ Календарни чувства и други отговори“-2013г.
Член е на СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ В САЩ И ПО СВЕТА и е негов секретар.

 
Георги Витанов Богат
www.bulgariasega.com

Ч У Ж Д Е Н Е Ц Ъ Т

———————————————-
Разказ от Виолина Иванова

„Не ти се присмивам, но и не си за завиждане – самотна обувка, изоставена в ъгъла на килера.“ – Вероятно така си мислеше новодошлият.
Тя потрепера. Косматото създание, което не носеше обувки, смееше да й прави характеристика.Даваше й оценка! Та обувките са  едни от най-изисканите елементи в гардероба. По-скоро  би трябвало да се нарекат задължителни условия за живот! Кой в днешно време ходи  без обувки?! Има такива, които ходят боси, дори голи, но са или на плаж , или като луди тичат за здраве. Просто – изключение. Обувките, с главна буква, представляват най-насъщната ежедневна вещ!
        Косматият се заразхожда умислено. От време на време издаваше  звуци на негодувание:
    Х- м-м-м, х-м-м-м…
    Аз не мога да разбера  защо ти ме  пренебрегваш и  ръмжиш? Не забелязваш ли как грациозно е вирнат носът ми, колко прецизно е тънкото ми токче и в какъв прелестен цвят на старо злато е кожата, от която съм сътворена?!
    Хмъ-хмъ-хмъ-хмъ-ъ-ъ-ъ!
    Виждам, че искаш да се съгласиш с мен и единствено от респект не намираш думи.Благодаря ти, че се опитваш да се възвисиш до моето ниво! Но трябва да те предупредя, че ще е трудно да ме достигнеш. Аз съм специална!!!
     Чужденецът поклащаше напред-назад глава.
    Да, аз не се правя на интересна, защото зная, че съм такава. Разбира се, трябва всички да го научат! Затова се надявам ти да им го разкажеш.Ще ти подаря сърцето си, както бях направила и с моята собственичка, но тя се оказа неблагодарна. Много от обувките в нашия дом ми завиждаха, че бях нейната най-любима. Спях на атлазена възглавничка до леглото й и заедно чакахме Принца.Презупмцията беше той да дойде и да донесе втората обувка. За съжаление, това така и не се случи!…
    Ах-ха! Х-м-м-м.
    Колко си великодушен! Не искаш да нараниш чувствата ми… Ти ме разбираш от половин дума. Нека ти разкажа, Чужденецо,  какъв беше сценарият – безумен и нелогичен! Тя, моята собственичка отиде на бал с единствената цел – да очарова Принца. На излизане побягна и събу едната от нас. Слава Богу, че хвана дясната, а не мен и я остави пред прага на двореца.Обаче, Принцът не се движеше по същия сценарий. Той не обърна никакво внимание на моята посестрима. Живееше
щастлив, че не си е намерил жена. Прекарваше времето си в пиене, надбягване с автомобили  и случайни срещи с професионални модели.         Ние напразно чакахме. Една сутрин стопанката ми осъзна края.Стана и с  трясък ме захвърли тук, в тъмния килер – мен, най-изисканата обувка на този свят, с която тя ходеше някога на танци!
     На госта май му доскуча, защото се заоглежда разсеяно към вратата на килера.
     Така е… Споделих с теб моята история.Остава ми да съградя и нов път, по който да  продължа. Ще е нужно да си намеря креативно призвание…
    Х-мъ-х -мъ!
    Хейли, къде си? – Мъжкият глас идваше отдалече. Може би от улицата.
     Косматият заскимтя пронизително. Мъжът се втурна  през зеещата разкривена врата на  изоставената стара къща, където завари любимото си куче в празния килер. То бе навело влажната си муцуна и се готвеше да захапе някаква грозна, безформена обувка с цвят на тиква.
    Не, Хейли, не лапай боклуци! Хайде да тръгваме, че днес отново имаме бал в двореца! 
      И  Чужденецът последва мъжа.
      Слънцето се вдигна над облачните кратери.Снижи поглед надолу, откъдето долиташе песен. Старият контейнер за смет си тананикаше: „Waiting For A Girl Like You”…

КРАЙ