Кръщение в реката Йордан /4/

Различни са чувствата и мотивите, с които хората  тръгват на поклонение по Светите  места. Било е престижно навремето да станеш „хаджия”, други харесват пътешествията, но най-вече може да срещнеш по Библейските места вярващи християни, които  обичат своя Бог и Спасителя наш Иисус Христос!
Продължаваме и нашето духовно паломничество – ние тук , в Чикаго и Америка, а една книга, издадена от България – „Докосване до светостта”, „На поклонение до Божи гроб през 21 век”, за която вече говорихме, стана нашият мост, по който стигаме до тях. Още и със думите на наши познати, които са били Там…
След Витлеем, Назарет, Йерусалим и пр. идва ред  и на река  Йордан и Кръщението на Иисус. Какво очаква там нашите поклонници по Светите места?
Величка Пачеджиева след Светото Кръщение във водите на река Йордан Знаем не много  за земния живот на Господ Иисус Христос преди Неговото Кръщение. Според страниците на Евангелските повествувания Спасителят изчакал да навърши 30 години, както се изисквало от еврейските канони при всеки свещенослужител или учител, преди да започне своите проповеди. Приел и Кръщението от Своя Предтеча. Самият Йоан Кръстител, който бил започнал по Божия повеля “да готви пътя на Спасителя”, като извършвал Светото Кръщение във водите на река Йордан, казвал: “Аз кръщавам с вода , но посред Вас стои Един, Когото Вие не познавате. Той е Идещият след мене, Който ме изпревари, и Комуто аз не съм достоен дори да развържа ремъка на обущата Му” /Йоан. 1:26-27/
Български поклоннички по Светите Места - след Светото Кръщение в река ЙорданЙоан Кръстител знае и очаква идването на Иисуса Христа.  Когато Го вижда пред себе си, по думите на пророк Матея, той казва: “…Аз трябва да се кръстя от Тебе, а Ти идваш при мене? Но Иисус му отговори и рече: Остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоан Го допуска до Светото Кръщение” (Мат. 3:13-15).”  
Следва знамение. “… И кога Иисус, след като се кръсти, се молеше, отвори се небето, и Дух Свети слезе върху Него в телесен вид, като гълъб” (Лука 3:21). “И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение” (Мат. 3:17).
„Чрез кръщението на Иисус беше показана Христовата мисия на света и посочен пътят на нашето спасение” – казват богословите в своите писания.

С потопяването във водите на река Йордан нашият Спасител поема върху себе си бремето  от греховете на човешкия род, а излизането от водата показва неговото Възкресение. Така и последователите на Христа, чрез своето Свето Кръщение, унищожават у себе си всичко старо, греховно и прокълнато  и излизат от свещения купел пречистени, обновени и възродени! Това е тяхното, на приемащите Светото Водно Кръщение хора, Възкресение в един нов и огрян от Божията чистота свят.
„Кръщението свидетелства на всички, че някой е придобит за Христа. Водното кръщение е за онези, които изцяло са се покаяли от техните грехове” (Деяния 2:38).
Водното кръщение може да се извърши навсякъде по света, но можем да си представим величието и духовния подем у вярващия човек, ако то стане в река Йордан, където го е приел нашият Спасител!
Величка Пачеджиева, учителка и директор на българско училище в Родопите, където е подготвила  десетки и стотици  наши сестри и братя  с принос в духовния и  технологичен прогрес на България, го е изпитала и преживяла!  Не бих могъл да повторя нейните думи, още по-малко да предам нейните вълнения, и на всички българи, които приемат водното кръщение в река Йордан при  посещението  на Светите места… Но тя  пожела на мен и на всеки вярващ човек да го преживее лично.   И дори само мисълта и коментарийте, които правим  за всичко това ,са частица от нашето прераждане…
Патриарх Йерусалимски, миряни и поклонници - на Богоявленска литургия край река ЙорданСамото кръщение се извършило  чрез  потапяне изцяло в свещените води на река Йордан. Всички били облечени в широки бели одежди, които придобиват Свята Сила във водата и човек ги отнася след това със себе си в своята Родина. Белите ризи от Светото кръщение в река Йордан ги има днес по цял свят. Има ги и в Родопите,  в домовете на нашите  поклонници. Те не се потапят в друга вода след река Йордан, не се носят, остават само свят символ на Вярата и духовна опора на човека.
Манастирът на Кръста в ЙерусалимБлизко, по-малко от километър, до святото място на река Йордан, където се е кръстил Иисус Христос, където се кръщават от векове и неизброимо много поклонници, е  Манастирът на Свети Йоан Кръстител. Към него е пристроен хотел. Отворен  е четири сезона, 365 дни в годината. Тук живеят и монасите, които извършват обряда на Кръщението. 
През многовековната история на манастира и монасите в него има и добри, но  и черни дни. Като при нашествието на персите. Те изгарят сградата и избиват всички монаси. Съвременният манастир е построен в края на миналия век. 
През 2006 година в непосредствена близост до мястото, където получил своето кръщение Христос , непосредствено до реката, кралят на Йордания предава на Руската Православна Църква за безвъзмездно и постоянно ползване обширен парцел земя. На нея Русия построява храм, хотел, ресторант и места за почивка на многобройните православни  поклонници. През юни 2012 г. комплексът е открит от президента  на Руската Федерация Владимир Путин. В началото на ноември т.г. Православният  дом на река Йордан бе посетен и от Руския Патриарх Кирил по време на визитата му по Свещените места. В края на посещението си той каза: „Важно е колкото се може повече поклонници да посещават Светата Земя, защото паломничеството – това е духовен заряд за човека. Докосването до Светостта укрепва Вярата. Често дори преосмисля живота, променя чувствата. Светата Земя оказва огромно духовно влияние”.
Както знаем, на Светите места съществува Католическа Йерусалимска Патриаршия. Съществуват Египетски /Коптски/ и Абисински църкви. Има  над  80 православни манастира, 61 от тях са към Йерусалимската патриаршия. Най силно е гръцкото духовенство. След това – грузинските, сръбските, румънски манастири… Руската патриаршия има 8 манастира.
По време на Първото свое царство само българите сред славянските народи, са имали свое храмово пространство  непосредствено до Божи гроб. Някога по-късно финансовото бреме да се поддържа, или някой  период на упадък на вярата, са довели до загубване на тази благодат. Днес  ние  сме единственият православен народ  без свое духовно място в Йерусалим. Но има информация, че са направени стъпки пред израелските власти за придобиване на няколко квадратни метра  в близост до Гроба Господен в Църковния комплекс на Йерусалим, където сега там стои само един кръст.
Тук е мястото да си припомним думите на пророка: “Не се отдалечавайте от Йерусалим, а чакайте обещанието на Отца”.   /Деян. 1:1/
Самуил Каварджиев
В.’България СЕГА”