С професионaлизъм и отношение към работата агентът на недвижимо имущество може да се докаже

20_rusen_240Катя Златкова: Разкажи нещо за професионалната си кариера в България. Помогнаха ли ти в бизнеса знанията и качествата придобити в България ?
РР: Както всички знаят аз съм военен пилот, оставил в родината грохота на реактивните двигатели, огромния стрес и напрежение. Военният режим и дисциплина в армията като цяло ме научи как да работя с хората, как да бъда самодисциплиниран, организиран и когато пренеса тези качества във всяко едно поле на изява, аз съм в позицията на печелившия. Клиентът, много бързо разбира как се отнасяш с това, което си се захванал. Качества като отговорност, точност и честност, те правят силен във всяка една област.

Катя Златкова: Как би коментирал факта , че много нови агенти , които нямат опит и бизнес рекламират отдаване на част от своите комисионни на клиента си ? Това добра сделка ли е за потенциалните клиенти?
РР: Комисионната е твоята заплата за твоя професионализъм, за твоята работа, за знанията и уменията, които ти ще дадеш, за да се постигне най-добрата сделка и когато един неопитен, нов агент влезне в системата и иска да привлече свои клиенти по някакъв начин без да има подготовка – това е начинът: "Ела при мен, аз ще ти преотстъпя част от моята комисионна", но дали клиентът ще направи най-успешната сделка, защото ако сделката за стотици хиляди долари не бъде направена добре още в началото при договарянето на самата цена, местоположението, дори условията вътре в къщата, комисионна върната му при приключването, може да се окаже част от големите загуби, които той ще понесе при сделка с неточния човек.

Катя Златкова: Казват , че за една успешна транзакция в областта на недвижимите имоти са необходими колективни усилия и синхрон между адвокат , агент за недвижими имоти и финансов агент. Съгласен ли си с това?
РР: Абсолютно, тук се работи в група, в отбор – изборът е изключително и само на клиента. Ако той не е готов със свой адвокат, със свой финансист, ние можем да му препоръчаме група от такива и ако той е удовлетворен от това, което му се предлага, той може да приеме нашия екип, който ние можем да подберем за него. Но винаги сме готови на първо място да работим с хора, които той ни предложи, това са: home inspector, loan officer, застрахователен агент, адвокат. Събира се една голяма група от хора, която трябва да финализира тази сделка и купувач и продавач да си стиснат ръцете на масата и да останат удовлетворени от работата, която сме свършили.

Катя Златкова: Какъв съвет би дал на някой , който мечтае да стане агент за недвижими имоти и да постигне бързо финансово благополучие?
РР: Бързо постигане на финансово благополучие ще бъде равносилно на бързо загубване на финансовото благополучие, лесно щастие не се постига. Ако човек иска да бъде добър в своята област, той постоянно трябва да повишава своята квалификация, да бъде в час с последните новости. Агентът на недвижимо имущество трябва да бъде готов да предложи подходящия дом за клиента, но също трябва да следи как вървят лихвите, какви са краткосрочни, дългосрочни предвиждания на големите корифеи в нашия бизнес, да следи статиите, които се издават от теоретиците в бизнеса и когато събере цялата тази информация, подготви я, смели я и я даде на своя клиент и така заедно отиваме към финализиране на сделката.

Катя Златкова: Как мислиш , възможно ли е инвеститорите в областта на недвижимите имоти да се предпазят от недобросъвестни и криминални агенти ?
РР: Когато клиент влиза в една сделка с единствената цел да вземе много пари по незаконен начин, агента не може да го разпознае­­ веднага, трябва вътрешното ти чувство да те води и да ти подскаже или опитът. Ако усетиш, че такава сделка предстои, аз съм на принципа "Затваряй вратата и излизай от тази сделка" и намери някой друг агент. Но има такива клиенти и ще има, защото пазарът става пренаситен от агенти, все по-трудно се осъществяват сделки и някой ще търсят своите начини да направят пари, макар и с нечестни похвати. Нека хората много внимателно да преценяват как, къде и с кой правят своите бъдещи покупки, на суми, за които в България не сме и мечтали да оперираме.

Катя Златкова: Разкажи ни нещо за новата компания , към която ти си асоцииран като брокер за недвижими имоти. Ще промени ли нещо смяната на компанията за твоите клиенти?
РР: Специално в нашия пазар клиентът асоциира агента с личността, а не с компанията. Личността е определящият фактор в нашия пазар, когато клиентът вярва в този човек, няма значение към коя компания работи. Така че смяната на компанията за моя бизнес няма огромно значение.

Катя Златкова: Какво е твоето мнение за вестник “България Сега” и за най-новия продукт на SM MEDIA GROUP LLC– “The Bulgarian Connection 2007/2008” Luxury Business Directory?
РР: Каталогът е един изключително добър материал за реклама, добре се възприема от хората и мисля, че трябва да се продължи това начинание. Аз също рекламирам в този каталог и ще продължа да рекламирам – удоволствието е мое и на нашите клиенти, които виждат какъв е продуктът.

Катя Златкова: Какво ще пожелаеш на читателите на вестник “България Сега” ?
РР: Следете вестника, всеки брой ще ви донесе по нещо ново и вярвайте в българското!