Адв. Пламен Димитров: Български съдия сложи чадър над измамница-лихварка

Още преди две години адв. Пламен Димитров алармира обществеността, че покрай свой клиент се натъкнал на името на Цветолюбка Славкова Езеако, за която прочел, че още през 2009 г. е била обвинена в измами от посредничество за заеми. Жертвите й я откривали по обява във вестник като “Адвокатска кантора дава заеми” /?/
Младо семейство с дете изгубило цялото си имущество заради нея – първо апартамент в столичния кв. “Дружба”, а после и част от къща в кв. “Симеоново”. През 2009 г. пострадалите завели дело за измама срещу г-жа Езеако, но тя изчезнала и била обявена за национално издирване!… След време измамницата отново излязла на светло и продължила с лихварската си дейност. Намерила си нови жертви. През 2013 г. била изправена пред Темида от Ангел Методиев, който завел дело за измама срещу нея, по което съдът я оправдал на първа инстанция…? Пострадалият Методиев наел за свой пълномощник адв. Пламен Димитров, за да обжалва първоинстанционната оправдателна присъда на лихварката. Как се развиват по-нататък събитията в съда, разказва самият адв. Димитров:
“Ангел Методиев ме нае за негов адвокат по това дело пред втора инстанция, след като съдия Станимир Миров – председател на 23-ти състав на СРС, беше издал оправдателната присъда срещу Цветолюбка Езеако, за извършено от нея престъпление по чл.211, пр.1, вр.с.чл.209, ал.1, вр.с. 26, ал.1 от НК. А фактите буквално крещяха, че престъпление има. В показанията си г-жа Езеако заявяваше, че не познавала Ангел Методиев и никога не му е давала пари, когато всъщност го беше изхвърлила чрез самоуправство от жилището му, и по-късно беше продала същото жилище на друго лице – Пламен Чуканов. На 23.07.2015 г. в срок обжалвах пред по-горна инстанция присъдата, като написах, че ще подам допълнителна жалба, след като прочета мотивите към присъдата. Те излязоха чак през 2016 г., а не в законоустановения срок от 60 дни. Когато се запознах с тях, счетох че няма нужда да подавам допълнителна въззивна жалба и зачаках насрочване на делото в СГС. През април 2016 г. обаче получих съобщение, че молбата ми била… нередовна. Не съм имал подобен случай в практиката си, а пък не съм адвокат от вчера. Направих проверка и се оказа, че молбата ми си е напълно редовна, а пък в съобщението пишеше, че връщането на въззивната жалба е “поради неизпълнени указания в срок”. Това беше пълен абсурд! Първо, аз не съм получавал никакви указания, и второ – съдията нямаше право да ми върне въззивната жалба, а следваше да я администрира към въззивния съд – СГС. В същото съобщение беше записано, че мога да обжалвам разпореждането на СРС в 15-дневен срок. На 05.05.2016 г. сезирах СГС, че жалбата ми се задържа в районния съд.
Жалбата ми е била разпределена на 4-ти въззивен състав на СГС по заведеното ВОХД № 2892/16г., като определението на същия състав не приключи с акт по същество, а върна делото отново на 23-ти състав в СРС, да връчи преписи от жалбата срещу разпореждането на страните по делото. След изпълнението на тези указания, делото отново отиде в СГС, но в друг – 7-и въззивен състав.
В съдебно заседание председателят на състава – съдия Николай Младенов, с решение от 31.01.2017 г. върна делото на СРС за администриране на моята въззивна жалба, като решението не подлежи на обжалване и протест. Зачаках администрирането, но нищо не се случваше. На 13.10.2017 г. подадох жалба до Инспектората на ВСС, че указанията на СГС не се изпълняват от съдията от СРС. На 09.11.2017 г. получих становище от Мария Нейкова – инспектор в Инспектората на ВСС, че СРС още “администрира” жалбата.
На 16.04.2018 г. подадох нова – втора жалба до Инспектората на ВСС, пак за същото. Отговор не получих, но бе насрочено заседание – за 12.07.2018 г. И познайте какво се оказа?! – Съдът констатира, че бил изтекъл давностният срок! Вероятно се досещате, че “заслугите” за това “изтичане” са на съдия Станимир Миров. Този магистрат близо 3 години не администрира жалбата ми, и по този начин на практика спаси измамницата Цветолюбка Езеако от наказателна отговорност”, разказа адв. Пламен Димитров. Той е един от участниците в предстояща – на 20-и т.м. пресконференция в БТА на тема “Абсурди и нарушения на правосъдната система в България”.

Еми Мариянска
за в. „България СЕГА“