Чаракчиев, Никола Георгиев

Роден е през 1940 г. в Пловдив. Наследник на фамилия потомствени икономисти – дядо му Никола Сотиров специализира“Счетоводство” в Цариград. Майка му Елена Чаракчиева е счетоводител. Съпругата му Христинка Чаракчиева е инженер-химик. Децата му Евгений и Елина са завършили висшето си образование като икономисти в САЩ. Има трима внука – Денислав, Ели и Делян. Генетичната му визитка е Y-DNA:E-V13 (E1b1b1a) и mt-DNA:K2b. 99.5% от предшествениците му са от Европа и 64.9% от Балканския полуостров.
Началното и средното си образование завършва в Пловдив. През 1966 г. се дипломира като електроинженер в Техническия университет в София. Работи като енергетик в Химичния комбинат в Димитровград. От 1968 г. е научен, а по-късно и старши научен сътрудник в Института по тютюна и тютюневите изделия /ИТТИ/ в Пловдив. През 1978 г. защитава докторат, а през 1985 г. се хабилитира. Внедрява разработените от него системи за управление в областта на тютюневото стопанство в Латвия, Ирак и Гърция. От 1975 г. е асистент във ВИХВП (днес Институт по хранителни технологии) в Пловдив, а от 1996 г. преподава “Обща теория на системите” и “Динамика на бизнес системи” в Техническия университет – филиал Пловдив. Чете лекции в Български търговско-технически център в Москва.
Проф. д-р Чаракчиев е автор на над 90 статии в областта на системи за управление, над 20 материала в областта на генеалогията и над 30 разработки на обществено-социални теми. От 1996 г.  участва в генеалогични форуми в Интернет. Изследва задълбочено собствения си род и родовете на български граждани и имигранти.
Член е на клуб “Приятели на българската музика” към Съюза на българските композитори. През 1965г. осъществява първото българско пътуване на “Авто стоп” по маршрута София-Прага и обратно. През 1967 г. в Димитровград образува клуб “Приятели на интересните срещи”. През 1970-1976 г. е председател на Клуб за Техническо и научно творчество на младежта при ИТТИ и на Клуб “Родознание” в Пловдив. През 1990 г. основава ЕТ “Чаракчиев и син” и образува “Бизнес иновационен клуб Консулт”. Член е на Изпълнителното бюро и Управителния съвет на “Съюза на учените” в Пловдив. От 1992 г. е член на Управителния съвет на “Българско генеалогично дружество”.
Като потомствен Поклонник (Хаджия) заедно със своя син посещава  “Божи гроб” в Йерусалим и Българския манастир “Зограф” в Света Гора в Гърция.
През април 1999 г. заминава за САЩ със “Зелена карта”. От 2004 година е американски гражданин. В Чикаго работи по проблемите на системите за масово обслужване, създава институциите „Български научен център”, „Българо-Американска Асоциация”, „Български генеалогичен център” и Дискусионния форум „Модели и прогнози“. Създава продуктите Фестивал „Български дни в Чикаго“, „Чикагска гордост“ и други.
Сътрудничи на българските медии в Чикаго.  От 2005 г.  е член на редколегията на списание “Родознание”. Периодично депозира български вестници от Чикаго в Народна библиотека “Кирил и Методи” в София. През 2003 г. открива личен фонд в Държавен архив в Пловдив. Създава архив на българската имиграция в Чикаго в Централен държавен архив в София. През 2005 г. предава документи за Ботевия четник Костадин Димитров Костов от Сливен  на Българския исторически архив в София. От 2008 г. изследва своя и на роднини геноми в компаниите „23andMe.com” и „FemilyTreeDNA”. Популярни са разработките му „Човечеството – нов опит за класификация“, още и „Етапи в генеалогията –  опит за класификация“ и други.
Както в България, така и в САЩ, най-вече в Чикаго, има мнозина наши сънародници, които познават лично огромната енергия и себеотрицание, с които проф д-р Никола Чаракчиев работи за просперитета на българската икономика и наука, за повече просвета и духовния ръст на българите и България. Много са и тези, които го познават по делата му и по написаното, или излъченото в медиите.
Затова и в тези слънчеви дни  на чикагската есен през 2015-та година в неговият дом се стичат многобройни, искрени и горещи поздравления за 75-годишния му Юбилей! Вече 15 години българската чикагска общественост следи и е благодарна за приноса му в една от мащабните,  бихме могли съвсем точно да я наречем – мисии, в неговия живот! И тя е усвояването на новата среда, в която дойдохме като имигранти и оптималното ни интегриране с мултикултурната американска среда. Прави го в рамките на Българо-Американската Асоциация, тази изключително отговорна българска обществена формация в Чикаго.  Неговата мисъл, знания, усилията, опит и таланти, създадоха много от преживените досега събития  през 21-я век на българите в Чикаго.
В негово лице редакцията ни има един от най-стабилните и верни съратници. Ние и нашите читатели придобиваме много от неговите  знания, от безценния му опит в анализа на обществените процеси на съвремието, от неговите статии и накрая – от неговия пример и дух в трудното ни време, каквито бихме си пожелали и пожелаваме на всички!  
Честит Юбилей, Ник! Бъди здрав и все така борбен, за да се учим от тебе и да черпим постоянно от твоя кураж!

От Редакция, читатели и зрители
на вестник ”България СЕГА” и „BG7TV”,
както и в двата уебсайта www.BulgariaSega.com и  www.BG7TV.com