Жизнения цикъл на човечеството

В медийното пространство съществува разнообразна информация относно появата на човека, неговото развитие и залези. Съществуват хипотези за няколкократното появяване на човека на планетата Земя, неговата еволюция и унищожение. Информационното пространство е запълнено с хипотези, като избирателно ще припомним някой от тях.
1.    Човечеството се е появявало над 25 пъти с нови представители;
2.    Човечеството е еволюирало над 25 пъти;
3.    Нормалният жизнен цикъл на човека е раждане, развитие, смърт;
4.    Нормалния цикъл на човечеството е раждане, развитие, смърт;
5.    Всяка една развита цивилизация се (само) унищожава;
6.    Теорията на „Големия филтър“ доразвива жизнения цикъл на човечеството на планетата Земя като валидна за цялата вселена; (Теорията на „Големия филтър“, създадена през 1998 година от Робин Хенсън обяснява, че за да контактуват две различни планетни цивилизации, те трябва да достигнат определено ниво на развитие  /съвършенство/, но за съжаление преди да достигнат изискуемото ниво за контакт, цивилизациите се самоунищожават).
7.    Настоящата цивилизация, наречена „Разумен човек – Homo sapiens“ е възникнала в Етиопия преди 120 000 (според някой преди 200 000) години;
8.    Цивилизацията на “Разумния човек“ е навлязла в период на (само)унищожаване преди 12 000 години първоначално с възникване на т. н. „Революционен излишък“ и по-късно с появяването на парите.
9.    Парите са главната причина за самоунищожаване на човечеството;
10.    Самоунищожаването на човечеството протича изключително бавно (по човешки критерии) и много трудно се идентифицира (забелязва) от човешките същества;
11.    Самоунищожаване на човечеството става чрез Скрити, Полускрити и Открити програми.
12.    Всички създадени програми, свързани с човечеството, трябва да се проверяват за възможности да съдържат скрити програми за унищожаване на човечеството;
13.    Всички програми за унищожаване на човечеството трябва да бъдат прекратявани и унищожавани;

Точка 12 изглежда абсурдна, ако не се използва “ Машина на времето“, за да се пътува в бъдещето. За пример ще посочим сродна Хипотетична информация, например с Първия американски Президент – Георги (Джорж) Вашингтон. Вашингтон е живял през периода 1732 – 1799 и е бил Президент през периода 1732 – 1799 година. Може ли да си представим как би отреагирал Вашингтон ако някой гражданин му препоръча той да си постави  Камери за видео наблюдение в кабинета и жилището си или да назначи“ Командир на Военно въздушните сили на САЩ“???  Абсурдна ситуация. Защо? Защото по това време Вашингтон не е разполагал със съвършена „Машина на времето“. А днес ние разполагаме с Машина на времето 15 поколение (Хи-хи-хи, ха-ха-ха става все по-интересно – Нали?).
Самоунищожаването на човечеството е Закон на Вселената и то е  гарантирано. Какво може превантивно да направим. Нищо, освен да забавим самоунищожаването. Как?. Ето няколко начина:
1.    Към всяка една държавна институция да се създаде Комисия за проверка на „“Скрити програми за унищожаване на човечеството“ (както днес във всяка държавна институция има камери за видео-наблюдение).
2.    Да се направи Анализ за вероятно преминали “Скрити програми за унищожаване на човечеството“ и техния ефект върху обществото.
3.    Всички държавни служители да положат клетва за унищожаване на „Скритите програми за (само)унищожение на човечеството“;
4.    И да не забравяме, че Жизненият цикъл на човечеството е „Раждане, развитие, покой“. 

„Колкото по-бавно, толкова по-добре.“ Амин!

Граф Хаджи
в. “България СЕГА”,
Чикаго