Приказка една…

В пространство Х се случват „Революционни промени“. На 31 декември 2xx0 година, в 23:59 часа се преустанови функционирането на т.н. “Политически партии”, “Парламент”, Президент”, “Премиер” и пр.

Започнаха да функционират само креативни „Управленчески институции“. Служителите на тези Институции се подбираха по техните генетични заложби, установени с ДНК тест. На 16-годишна възраст всеки жител на планетата осъществяваше ДНК тест и от това се знаеха и класифицираха възможностите му да участва в Управлението на планетата. Назначаването на всеки жител на планетата на управленчески пост става по мъдра и интелигентна програма.
От 1 януари 2xx1 година в света има само две направления: Промишлено и Финансово.

Промишленото управление се ръководи от двама братя близнаци. Единият живее на Запад, а другият – на Изток. В началото те непрекъснато се караха –  кой е роден първи, защото при раждането не били информирани за това. Един ден, един умен човек им казал: “Не е важно кой е роден първи, важно е, кой ще надживее другия“.

Те благодарили за умния съвет и го попитали „А сега… за какво да се караме, за да поддържаме бойния дух, страха и подчинението у нашите хора?” Умният човек им предложил периодично да се срещат и да се договорят за какво точно да се карат. Така и направили. Започнали да се срещат периодично, да ядат и да пият и да се договорят. За какво да се карат. И така до ден днешен…

Приказка една, зная за света, умните люде и дела ще имат тържества … ура!!!

Граф Хаджи
в. “България СЕГА”, Чикаго