АБЕ, ТИ… ЩО МЕ ГЛЕДАШ ТАКА, БЕ!?

“Не ме гледай, не ме гледай”… Или “Абе ти, бе – що ме гледаш така, бе” – това някога бяха първите сигнали на махленския бой в “Тула-маала” /”Тухларните фабрики” в кв. “Иван Вазов” на София/, след които започваше мелето… Лошият, или “мръсният” поглед винаги е играл съществена роля в примитивните връзки.

Днес времената са по-други. Но срещата между очите на двамина също има своето значение. Още по-куриозно е да знаем как другите се отнасят към това, на пръв поглед, невинно човешко внимание към “ближния”. Оказва се сложно: чувстваш се некомфортно, ако някой се взре в тебе, от друга гледа точка, обаче, изглежда невъзпитано, ако рязко отклониш своя поглед към друго място… А и възприятието на чуждия “рентген” не  винаги се възприема правилно…

В някои американски щати, например, ако двама мъже разговарят дълго вперили очи един в друг, това може да се възприеме, или да означава, конкретен признак или желание за интимна връзка. При турци и араби жената не бива да гледа мъжа в очите, а най-много – върха на обувките му. За китайците е неприлично да разговарят вперили очи едни в други. Допустимо е да вдигаш очи най-много до значката на ревера у събеседника си.
Латиноамериканците, обаче, смятат, че ако не ги гледаш в очите при разговор – или криеш нещо или направо ги мамиш.
Някои хора и днес смятат, че ако външен човек гледа децата им и говори с тях – може да ги “урочаса”. Само родителите могат, и са длъжни, да говорят с вперен поглед в очите им, за да им напомнят, че те “знаят всичко за тях” – и какво са направили, и какво са намислили…

В Русия е възприето при беседа да хвърляш поглед към лицето и очите на събеседника си, но не за дълго.

Ако попаднете на неприятен човек, чието присъствие наранява самочувствието Ви – просто не се съревновавайте с неговите погледи. Най-добре е да отидете на друго, по-приятно място.

Особено съществена роля играят погледите между лицата от различен пол. Дългият контакт на очи с очи при тях със сигурност означава магнетизъм и призив за сближение. Разбира се, ако някое момиче почувства, че някой я “изяжда с поглед” и в същото време той й е антипатичен и дори омразен – нещата отиват към скандал… в същото време, ако жена наблюдава трескаво мъж той би могъл да го изтърпи по-спокойно и с безразличие.

Недопустимо е да се взираш в очите на висшестояща особа по чин или в служебната йерархия. Това се възприема от особата като нахалство и последиците могат да бъдат много неприятни.

И накрая – никога не гледайте продължително в очите дори съседското куче, камо ли мечка при нежелана среща, защото у животните такова поведение означава подготовка за нападение и вие може да бъдете светкавично изпреварен…

И съвсем накрая – не зяпайте в очите местния пияница или войнствен съсед, защото той със сигурност се смята за по-висшестоящ от Вас, и това го обижда…

Климент Величков
в.”България СЕГА”, Чикаго