Тайните общества – ИЛЮМИНАТИ

Орденът на Илюминатите се е наричал първоначално „Орден на Перфекционистите” и е създаден на 1 май 1776 г. в Бавария (южна Германия) от Адам Вайсхаупт. Това е едно републиканско движение наречено „Илюминати” или ордена на „ПРОСВЕТЕНИТЕ”. Името му е много старо и мистично, давано е на училища и групи, които изучават вавилонският мистицизъм. Вайсхаупт, създателят на ордена, е бил професор по канонично право в Ингълщадския университет. Преди това е бил свещеник в редовете на йезуитите – така нареченото „Гестапо на Римокатолическата Църква”. Колкото и да се е мъчил ордена да противоречи на католическите извращения (по специялно на действията на Йезуитите) то Илюминатите са изповядвали йезуитските принципи на дисциплина, вътрешни тайни и взаимно наблюдение. Йохан Адам Вайсхаупт е роден в семейство на православни евреи. Той е бил много умен човек за времето си, говорил е пет езика. Много е бил сладкодумен и е давал право на своите студенти свободно да изразяват мнение. Този много интересен човек е бил много запленен от „херметизма” – тайната на пирамидите. В продължение на пет години в Египет, той стига до идеята да създаде тайно общество. Изучил учението на Фараон Сесостри Първи за предаване по телепатичен път на мисли и чувства на животни. Телепатичното искуство е изкуство на владеене и зомбиране на хората, което и до днес се използва от Църквата, масони, йезуити, илюминати и други тайни общества.
С възникване на ордена на Илюминатите се включват хора, които искат да открият човешките сетива, техните духовни качества – така наречени „третото око”. Затова и знака им е такъв, пирамида със всевиждащо око. Много внимателно се вгледай те в декларацията на Френската Революция – най-отгоре е окото (всевиждащо огряно от слънцето), а за тази революция най-голяма заслуга имат Илюминатите. Те искат да има нов световен ред. А за да се построи този ред Ордена е длъжен да привличе много умни, изобретатели хора и в крайна сметка те успяват. В редовете и са Галилео Галилей, Бенджамин Франклин, Никола Тесла, Берлини, Микеланджело. Всички тези хора са много мистични, много от изобретенията им са смятани за налудничеви, но днес са приложими в живота ни.
В учението на Илюминатите е залегнало правилото, че хората трябва да бъдат манипулирани по друг начин – с кадифени ръкавици. Отдавна те са навлезли навсякаде в икономическият, банков, университетски живот.
През изминалите исторически години играят важна роля за промяната на света. Намесени са в Руската революция – Троцки и Ленин са членове на ордена. През 1913 година Американския федерален резерв поставя на гърба на еднодолоровата банкнота египетската пирамида с всевиждащото око на Луцифер, тайните знаци на Илюминатите.
Трябва да се знае, че още през 1778 година Илюминатите подчиняват много от масонските ложи на своята си политика. Ако в момента масоните са сведени до „квартални клубове”, то ордена на Илюминатите ръководи световните съдбини. В момента ордена на Илюминатите, който има клонове в Аржентина, Испания и САЩ, се ръководи от Габриел Лопес де Роя – испанец. Освен, че е велик майстор, той се изявява и като писател на романи за Тайните общества и мистицизъм.
Мисля, че трябва в света да има някакъв ред, да се управлява разумно, дори и от Ордени, но историята показва, че във всички тези ордени (тайни) има пръст фамилията на Родшилд, тя им е главният спонсор. През 1793г. след Френската Революция, конституцията отменя данъците, които са се плащали на Католическата Църква – така се отваря път за действията на банките, свободен е пътя на фамилия Ротшилд. Тогава този известен Илюминат казва думите, които бележът историята на управление на парите. „Оставете ме да печатам и контролирам парите на някоя държава и не ме интересува, кой пише законите.”
Принципите, които изповядват Илюминатите през вековете, имат приложение и в момента:
Пример – 1-ви принцип – „Парите да станат единствена сила – движеща търговията и производството и всички да зависят от илюминатския елит милионери” — Принципът е постигнат.
Пример – 2-ри принцип – „Чрез симулиране на самостоятелност, да се доведе до унищожение на семейството и неговата възпитателна сила.” – Почти е постигнат принципа, чрез феминиските движения, постоянно се повтаря, че всеки може сам, че е важна кариерата – погледнете младото поколение как гледа на брака?
Пример – 3-ти принцип на Илюминатите – ”Чрез образованието – основано на фалшиви данни и лъжеучени, младежите да бъдат обезверени. Постигнат принцип в България.
Тяхната мечта може да се нарече изпълнена – да се създаде Световно правителство от типа на благотворители или доброволци (днешното ООН).
Винаги трябва да мислим с респект по отношение на тайните общества, защото нищо не се случва случайно в икономически и политически план в света.

Tаня Георгиева
в. „България СЕГА“