Джялагис дживонисти?

Чуем ли “Чероки” повечето от нас се сещат за един от предпочитаните джипове по света. Но това е също така и името на едно от най-известните индиански племена в Северна Америка.

Има хиляди българи, които имат джип Чероки. Но съществува само един наш сънародник, който при запитване може да отговори:
– Джялагис дживонисти /Говориш ли чероки/?
– Аа, ооста, джялаги дживонисти /Да, аз говоря добре чероки/!

От него научихме, че на този език днес говорят около 25 000 индианци от Оклахома и Северна Каролина. И езикът се нарича не “чероки”, а “цалаги” и това е един от езиците “ирокези”. Той има своя писменост, на която са издадени много книги. Едно крайно рядко явление…

Има две азбуки в света, създадени изцяло от исторически познати хора. Братята Кирил и Методий създават в Европа Славянската азбука. Младото индианче Секвоя създава сам азбуката на Чероки в Америка.

Чероки мигрират на Юг от Големите езера, където днес е нашето Чикаго, преди повече от 3 000 години. В 1821 г., след 12 години упорит труд, Секвоя предава на старейшините азбука, където 85-те знака изразяват 85 срички от езика на племето. До днес тя не е претърпяла и една чертичка промяна. Секвоя е разбирал, че народът му трябва да има писменост, каквато имат “белите”, за да се запази.

Старейшините дават на младия човек името Секвоя. Толкова високо, като секвоя, оценяват неговия труд и толкова здраво и дълговечно виждат бъдещето на народа си, сдобил се с писменост.

Климент Величков
“България СЕГА”, Чикаго