Великденско прозрение

В тези свети дни на тази свещена априлска седмица през 2017-та година, в които живеем сега, пред най-великото Знамение, на което се прекланяме и за което нашите сърца празнуват в гърдите ни, пред нас блести с нова сила  един блян, една мечта, една вяра с възрастта на две хилядолетия – че животът ни тече в съдбовно време и пред нас е Второто пришествие Христово, а заедно с него и безсмъртието, което е съдба и бъдещето на Човека, повярвал в Бог – Отец, в Спасителя наш Иисус и Светия Дух…
В настръхналото, уви, от вражди и пороци наше време, в което живеем сега, в този труден за нас свят, вярата във Възкресението ни крепи и дава сили. Защото няма кой друг да спаси човеците, нас, Божието творение, потънало вече в толкова много грехове, тръгнало по греховни пътища, които го водят към пагубни бездънни желания и страсти.
Малко преди Голгота Иисус сам разкрива на учениците Си, че дори да Си отиде от тях, Той пак ще дойде. “Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че, където съм Аз, да бъдете и вие” (Евангелие от Йоан 14:1-3).
Мнозина сме се опитвали да си представим как ще дойде Той за втори път при нас, на Земята. Второто Пришествие на Христос ще бъде в ден, в който хората си живеят както обикновено. За второто идване се говори в Евангелието от Матей 24:30-31. То ще стане, когато дойде краят на всичко земно. “…ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще проплачат много земни племена, като видят Човешкия Син да иде на небесните облаци със сила и голяма слава. Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия”.
За да увери учениците си още веднъж, че това ще стане Иисус казва още: “Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат” (Матей 24:35). Това са думите Му. Но трудно е хората да определят кога точно ще дойде денят и часът на Пришествието. Можем само да наблюдаваме белезите, описани в Библията, и да констатираме, че с всеки изминат ден сме все по-близо до Деня на Господа. Всички опити в човешката история да се определи точен ден и час на Второто идване на Христос са се провалили, а и не е необходимо да се упрекваме, защото “…за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец” (Матей 24:36).
Исус казва, че по-важно за нас е нещо друго. Да бъдем готови и да спасим душата си своевременно от греховете на телесния свят, на материалното, ако то е взело връх над духовното, над Вярата и любовта към Бога… Всеки ден и всеки час да укрепваме Вярата си и доведем до съвършенство Божията частица, която Създателят е вградил в Човека… Защото и живите и мъртвите след Второто Пришествие ще бъдат изправени пред Страшния съд, където ще се реши съдбата им – Вечен живот или вечните мъчения за душите на грешниците в ада… “Затова бъдете и вие готови; защото в час, който не мислите, Човешкият Син ще дойде” (Матей 24:44).
Какво ще се случи с хората, когато Човешкият Син дойде? Защото целта на Неговото първо идване бе Той да стане откуп за греховете на людете и да им покаже пътя за спасението на душите. За второто Му идване главната цел е да завърши спасението и да дари с вечен живот в Божието царство Праведните и Богоизбраните да продължат Човешкия род в чистите сфери на едно ново Духовно Величие!
Но сега следва друг въпрос: “…когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?” (Лука 18:8).
Иисус повтаря няколко пъти “Ето ида скоро!” Но ще кажат ли всички: “Дойди, господи Иисусе?”
Знаем ли ние, колцина от хората с твърда вяра? И дали всички искат това? Това, което се случва сега по Земята, кризата в която алчността на мнозина разрушава човешките взаимоотношения, гибелните пороци не стихват, не е ли това пътят към огнения ад? Трябва ли да се спасят онези, които са потънали в греховния и лъжовен свят? Онези, които смятат, че същината на човешкия живот не е в духовното, а в материалното, и с това са на прага да унищожат нашия род?
Дали не е по-добре днешният свят да се изпепели веднъж завинаги със своите грехове и всичко да започне отново? Или добродетелните хора постепенно ще подготвят почвата за едно връщане на Христа сред Вярващи и едно ново начало, заедно с Него, ще създаде нова цивилизация и ново Небесно царство? Един нов Рай, където човечеството ще живее освободено от сатаната и ще се възроди в едно ново величие с беззаветна любов към своя Създател и Бог? 
Сам Господ говори за това в Писанието:
“Защото още твърде малко време, и ще дойде Този, Който има да дойде, и не ще се забави. А който е праведен пред Мене, ще живее чрез вяра; но ако се върне назад, няма да благоволи в него душата Ми…“
 
Климент ВЕЛИЧКОВ,
в.”България СЕГА”,
Чикаго