ДВА УРОКА ЗА КОАЛИЦИЯ

Урок на двете мулета
Двете мулета (The Two Mules)са взети от Wikipedia с цел да илюстрират философията на Буридановото магаре, наречено така на името на Жан Буридан (1295-1363). Две, вързани с едно въже, мулета са поставени точно по средата между две купчини сено – с еднакъв размер и качество. Двете мулета ясно показват, че сътрудничеството е по-добро от конфликта. Когато те се опитват самостоятелно да достигнат до купчината сено, двете остават гладни, и двете губят (lose-losesolution). Когато седнат и размислят – без някой да им налага решението си – те заедно достигат първо едната, после другата купчина сено и се нахранват. Така и двете мулета печелят (win-win solution).

Урок на таралежите
Било много студено и много животни измирали от студ. Таралежите, като видели това, решили да се обединят в групи – да се топлят взаимно, но бодлите на всеки един наранявали съседите им. Тогава те решили да се отдалечат и започнали да умират от измръзване. По-умните таралежи обаче се съгласили – без някой да им налага решението си – да приемат бодлите на другите и по този начин се научили да живеят с малките рани, нанесени им от общуването с най-близките.

Magister dixit
Ако политиците не приложат (поне) тези два урока при съставяне на правителствената коалиция, пак ще се отложи – за неопределено време – настъпването на нещо ново, българско, хубаво, голямо, вечно – перифразирайки една мечта на унгарския поет Ендре Ади, който в началото на XX век в „След конюнктурните човечета” написа:

Сега пируват конюнктурните човечета,
но за строежа камъните вече са готови.
Все пак ще дойдем да извършим
нещо ново, маджарско, хубаво, голямо, вечно.

Д-р Георги Чалдъков
в. „България СЕГА“