ГМО: от кукуруза – в работилницата за човеци…

Ако погледнете в Интернет към трите проклети букви ГМО, сигурно ще попаднете с отвращение на гигантски миши фотоси с още по-гигантски ракови подутини под нежната им козина… Защото са яли генномодифицирана царевица. Те са сред най-предпочитаните зверчета, които живеят в харвардските и други световно познати лаборатории, за да партнират на човешките учени глави, заети с търсене на пътищата към нови изобретения за опазване хорското здраве и трупане на нечии пари.
В същото време почти няма сериозни знаменитости в биологията и биомедицината, които да са доказали безспорно, че храните със специално режисирани гени са по-опасни от обикновените. Дори когато става дума за смъртно набедените американски генетично обработени 70% от цялата щатска царевична нива и 90-те процента от тамошната соя… Пшеница, ориз и домати сега преминават периода на експериментално изследване, необходимо за получаване на паспорта си за “безопасност”… 
Сега нашите чикагци, калифорнийци и пр. облекчено въздъхват щом зърнат надписа “Няма съдържание на ГМО продукти”, а добрите сеячи знаят, че и без ГМО семената мутират сами на една и съща почва, пък може човешката намеса и да не е толкова страшна, та си набавят  и спец-ГМО-продукцията на Монсанто. Европейците, естествено, не вярват и вдигат сериозна олелия срещу подготвяният договор за “свободна търговия” през Атлантика. Земеделците от Стария континент се боят обаче,че щатската пшеница ще засипе тяхната и ще останат без работа.
Но нека сега погледнем към най-новата човешка лудория, свързана с преминаването от ГМО-кочан кукуруз към ГМО-Човек… Може ли съвременната наука и тези хора от идващото ново време да се намесят в Божите работи и да поправят там, където има болести и други грешки?
Разбира се в природата постоянно протичат изменения. Учените твърдят, че в човешкия организъм стават около 50 мутации за едно поколение. Освен това, тези поколения винаги вървят към неуправляеми промени в организми с “неизвестни свойства”. А при човешката намеса много може да бъде проверено и контролирано…

Вече има много публикации и още повече се говори за разработките в сферата на генния инженеринг. Разбира се, най-често в борбата с рака. Може ли да се постигне лечение при изменение структурата на ДНК? Технологията за адаптиране на генома вече е изпробвана в няколко модела. Но приложението им в лечебната практика се очаква след няколко години. И не бива да се разчита, че с умението да се борави с гените изведнъж хората ще започнат да се лекуват от всички болести.
Хората се различават едни от други – и външно и по работата на своите органи. Всичко това се обуславя от гените. Болестите също зависят от нашия генен фонд. Ако нашите лечители съумеят да коригират фаталните функции на даден геном, особено наследствените, това ще бъде голяма победа на науката. При възможност да се внасят съответните корекции в съответен ген, човек става невъзприемчив към дадени болести
Досега никой още не знае лошите страни на това вмешателство. Особено какви беди могат да се нанесат на потомството, на целия човешки род. Възможно е и още вместо лечение човек да бъде белязан с неизлечими страдания. Възможно е и да се започне “производството” на специализирани “човешки създания” за престъпни цели или дори за местни и световни войни.
Регистрирани са и няколко смъртни случая при опитите с генна терапия. И има още нещо фатално. Ако получим грешно лекарство и видим лошия ефект от него – ние можем да го сменим. Веднъж преработваният ген, според настоящата наука, не може да претърпи втора подобна интервенция.
С една дума ГМО-Човекът за сега е още далечна фантазия, но съответните опити ги има – ако и не върху хора, както се твърди. И “прогресът” в тази деликатна работилница за човеци, макар и бавно, пълзи към медицината.

Климент ВЕЛИЧКОВ,
в. “България СЕГА”, Чикаго