Геометрията на властта: Homo Circuluc

Има само едно нещо, което е по-хубаво от гърненце с мед…
и това са три гърненца с мед.
Алън Милн, „Мечо Пух”

Бащата на геометрията Евклидописва в eдна от книгите си кръгакато най-симетричната форма, с най-голяма повърхност в сравнение с квадрата, елипсата, правоъгълника и други форми. От философията на Ксенофан и Пармениди от Витрувианския човек  на Леонардо да Винчи знаем, че сферата и кръгът са геометрията на духовното.
Но не и в България, където един от особено привилегированите е Homo circulus(кръговият човек) – човекът на кръга около политиците на власт. Повече от 26 години Homo circulusе съпровождащо явление (епифеномен) на политиката, но юридически той не е наказван.„И се достига за абсурдната ситуация някой да каже за него или нея: „Такъв човек изобщо не съществува!” – както по друг повод писа Константин Павлов в своите „Записки 1970-1993”. Нещо като „Това не е лула”, написано до „Лулата”, нарисувана от белгийския сюрреалист Рене Магрит.
Реалност, в която забравяме геометрията на духовното и влизаме в геометрията на властта. Телевизионен журналист нарисува триъгълник в кръга и в интервю запита президента Росен Плевнелиев: „Сега си говорим за кръгове, зависимости, срастване на бизнес и политика. Защо? Как си го обяснявате?”
Президентът отговори: „Да, каците с мед са три. Едната е държавните пари. Втората е обществените поръчки. Третата е приватизацията. Така че, те са три и формират триъгълника.”
Помислих си, че такаще бъде докато триъгълникът на властта – Президентство-Народно събрание-Министерски съвет – не се интересува от европейския триъгълник на знанието – Образование, Научни изследвания и Иновации. И от кръговете на Архимед, подредени на пясъка в двора му в Сиракуза в Magna Graecia.
Noli turbare ciculus meos („Не чупи кръга ми“ – думи на Архимед към римския войник, който го убива малко след като ги е изрекал) – казва Homo circulus. Ако не се спре дейността на Homo circulus, ще продължава да се въртим в сirculus vitiosus (омагьосания кръг) на безнаказаност– аномията, закрилница на Homo circulus.
Такава кръгова политика е прилагана и в други страни. Дни преди президентските избори през 2004 г.в САЩ журналист писа в New York Times: „Един от съветниците на Джордж Буш ми каза, че такива като мен принадлежат на reality-based community (общност, ба¬зираща се на реалността). Вие си мислите, че решенията идват от разумния анализ на видимата реалност. Светът вече се развива по съвсем друг начин – сега сме империя и с всяко свое действие ние създаваме собствена реалност – ние сме действащите лица в историята, а на вас остава само да изучавате какво правим.“
Казано с други думи:
Ние танцуваме в кръг и предполагаме,
но тайната стои в средата и знае. (Робърт Фрост)

Д-р Георги Чалдъков
в. „България СЕГА“