Тероризмът – съвременната война

Тероризмът произлиза от латинската дума „Terrete” – плаша, карам да треперя. За първи път по-разширено като терминология се използва от френския народен конвент през септември 1793 година, като се обявява, че терорът е „дневния ред.” Водачът на Френската Революция, Максимилиан Робеспиер заявява през 1794 година, че „терорът е нищо друго освен справедливост, бърза и сурова.” Думата тероризъм влиза в речниците на английски език 1798 година, със значението „систематична употреба на насилие, като политическа линия”. Тероризмът е метод внушаващ безпокойство, състоящ се от многократни насилствени действия и използван от тайни, полутайни групи или държави, по специфични, престъпни или политически причини, като човешките жертви се избират произволно (цели на случайността) или избирателно, като служат за послание. Терористите имат една умисъл и тя е да манипулират главната цел – публиката, превръщайки я в обект на терора. Комисия на ООН на 17 март 2005 година, описа тероризма като всяко действие „извършено с цел да причини смърт или да нанесе сериозни телесни поражения на граждани или не воюващи лица, със стремеж заплашване на дадено население или правителство, или международна организация да извърши или се въздаржи от извършването на каквито и да било действия.”
В момента моралът на тероризма е тотална форма на война и политика. Тестът за морал се състои в отговорността на жертвите за възникване на действията, които са предизвикали нападателите. Тероризмът е стратегия, основана най-вече на психологическият натиск.
Много е важно в тези тежки за нас дни да си обясним защо се допуснаха терористични нападения във френската столица. На първо място са сериозните вътрешни и външни проблеми на Европа. Френските мюсюлмани живеят в страна, в която на държавно равнище и чрез медиите се прокрадва идеята за отказ от Бога, като значителна част от обществото и то представителите на елита са се отказали от Християннската си вяра, от традиционното семейство и други „вечни европейски ценостти”. Мюсюлманите трудно могат да изпитват уважение към хора, за които всичко е отрицателно, хора които ценят само кариерата и удоволствията. Френските мюсюлмани са чужденци в тази страна, но бяха допуснати от самите французи, повечето от тях идваха от бившите им колонии. За да се справи Европа с хаоса на тероризма трябва на ново да се обърне към развитие на националната си култура, възраждане на традиционните си ценности. Важно за Европа е ограничаването на миграцията. Никой не трябва да използва религията на хората, като щит за постигане на целите си – финикийските знаци.
Тероризма след  2012година, когато интернет навлезе в живота на атентаторите, се превърна в нов модел. Лесният начин на комуникация разпръсна терористите по света и им даде свобода още по-голяма от преди да действат, ефекта е повече жертви, но в най-неочакваното време.
Атентата в град Ница е извършен от новият модел терорист „вълк единак”, който сам избира метода за атака. И най-важното за новия модел терористи е, че парите дадени за атентатите им са нищожни, а постигане на ефекта им във всяване на срах и ужас е огромен.

Таня Георгиева
в. „България СЕГА“