Да пестим докато плащаме данъци

По това време голяма част от вас вече са подали данъчните си декларации, но за тези, които все още не са имам добри новини! Имате още месец да свършите тази така досадна, но все пак важна работа. Не Ви подобрих настроението? Тогава имам още по-добри и не чак толкова очевидни новини. Има начиничи, чрез които може да спестявате пари и едновремено да не плащате толкова много на чичо Сам.
Данъчните удръжки, или т.нар. “tax deductions”, Ви спестяват пари, защото те намаляват общата сума пари върху, които дължите данъци или увеличават размера на пари, които ще вземете обратно като надплатени за изминалата година. Можете да ги получите в резултат на разходи по частен бизнес, поправка на автомобил, здравеопазване, изплатени лихви от заем и т.н. Интересното е, че има още една голяма група с данъчни облекчения и тя е дори още по-силна и мащабна, а именно таксовите преимущества. Тях ги получавате, докато спестявате и инвестирате, а не докато харчите, както в примерите дадени по-горе. Особенно важно е да се отбележи, че данъчното облекчение не е единствената полза от инвестирането, а е само едно приятно допълнение към потенциалните лихви върху Вашите спестявания.
Първата такава опция се нарича Traditional IRA. Слагайки пари в този вид сметка ще намали данъчната Ви облагаемост като приспадне общата сума внесена за фискалната година. Вашият данъчен консултант ще вземе предвид доходите Ви, защото те са от огромно значение, когато става дума за каква точно сума може да се приспадне от Вашето данъчно облагане. Максималните суми, които един данъкоплатец и гражданин на САЩ  може да сложи в такъв вид пенсионно-осигурителна сметка варират всяка година. За лица под 50 годишна възраст лимитът за 2015-та година е $5,500, а за лица над 50 той скача на $6,500 на година. Много е важно да се знае, че ако искате да използвате тази много ценна опция, Вие трябва да си откриете Traditional IRA и да внесете сума не по-голяма от $5,500 (или $6,500 за хора над 50 годишна възраст)  до 15-ти април тази година.
Нека да Ви дам един пример. Ако кажем, че сте заработили $80,000 като “Gross Income” (доходът преди да са приспаднати Вашите разходи) и след като сте приспаднали $25,000 в разходи и други надбавки, на Вас Ви остават $55,000 в т.нар. “Net Income” (чистият Ви облагаем доход след приспаднатите разходи и други данъчни облекчения). В този случай може да се приспаднат допълнително до $5,500 (ако сте под 50 годишна възраст) и $6,500 (ако сте над 50 годишна възраст) от облагаемия Ви доход за изминалата година. Ползата от това, в някой от случаите е, че може да намалите драстично това, което трябва да платите като данъци на държавата, защото това може да Ви помогне да се прехвърлите в по-нисък процент на данъчна облагаемост, а и също така парите Ви имат потенциала да трупат дивиденти в зависимост от това къде са инвестирани.
В допълнение към Traditional IRA, хората които имат доходи от бизнес или от дейност развита като “self-employed” и са на данъчна форма 1099 имат друга възможност, която се открива пред тях за спестяване за пенсионно осигуряване – SEP IRA.
 Разликата между тези две инвестиционни програми е, че при SEP IRA има потенциално по-голям таван за приспадане на определена сума от Вашите данъци. В първия случай с Traditional IRA имаме лимит от $5,500 до $6,500 на година, в зависимост от възрастта. При SEP IRA можем да сложим по-малко от 25% от заработения ни доход след като са приспаднати всичките ни разходи или $52,000 като таван, в случай че 25% от дохода ни надвишава тази сума. Ако разгледаме примера, който бяхме посочили при Traditional IRA със заработени $80,000 като Gross Income и останали $55,000 след всички разходи като Net Income – то максималното, което бихме могли да приспаднем в SEP IRA би било $13,750 (25% от дохода останал след разходите), вместо само $5,500/$6,500, ако бяхме използвали Traditional IRA.
Третата алтернатива е изключително популярния сред българите Roth IRA. Този вид сметка няма да Ви предостави преимуществото да приспаднете всичко, което сте вкарали в него като инвестиция, но пък ще Ви даде възможност да получите това, което сте вложили там плюс дивидентите натрупали се през годините без да трябва да плащате абсолютно никакви данъци на общата сума, когато решите да ги изтеглите след 59 1/2 годишна възраст. Максималното, което можете да инвестирате в такъв план всяка година е отново $5,500, ако сте под 50 годишни и $6,500, ако сте над 50 годишна възраст. Този вид сметка се предпочита от хора, които не правят толкова големи доходи и не им се налага да приспадат много от данъците си, но пък гледат с надежда към бъдещето и биха искали да имат пълен достъп до парите си и всички лихви натрупани през годините, без да се притесняват, че трябва някога да плащат данъци на тези пари. – Не пипай, чичо Сам!
Ако например спестявате по $150 на месец за период от 25 години на средна лихва от 8% на година във взаимен фонд, то след тези 25 години Вие бихте имали точно $144, 706. От тези пари само $45,150 са били вложени от Вас, а останалите $99,556 са дошли във формата на лихви и дивиденти. При Roth IRA данъците на тези пари се опрощават след 59 1/2 годишна възраст, докато ако имаме същата ситуация при Traditional IRA и SEP IRA, те биха били приспаднати от цялата сума, което би било между 10%-15% по време на пенсиониране, в зависимост от дохода ни като пенсионери.
Надявам се да сте намерили информацията за полезна и ако имате нужда от съвет или отговор на въпрос, моля обадете ми се на телефон 941-726-3822 или ми пишете на електроната ми поща bobi_3@yahoo.com.
Успешна и доходоносна седмица!

Борислав Борисов

(личен финансов консултант и експерт в сферата на пенсионното-осигуряване и инвестирането, застрахователни полици за живот, здраве, автомобили и домове)