Идват ли последните дни?

Много бурно и размирно стана нашето време. Хората не могат да познаят кое се случва за добро и кое тръгва на някъде и ни закарва право при злото! Защо е така – политиците и онези с много пари в джоба ни обясняват по различни начини и истината ни я представят различно. И природата сякаш се бунтува. Старите хора не помнят толкова много наводнения, земетръси и други човешки нещастия в едно уж мирно време.
Тия дни четем, че след наводненията във Варна и Мизия по нашите краища хорските къщи са били заляти с вода дълбока 3 – 4 метра. Цели квартали били под водата. Рухнали  много къщи и други сгради. Водите сривали и отнасяли  във въртопи хора, стока и всичко, което било посъбрано  през живота… Людете  остават боси, без дрехи и лекарства, без нищо.
Като вярващи християни ние търсим причините за тези разрушителни явления, които стават – от нашите природни беди и немотия до кървавите дни по света – в Африка , Ирак и християнска Украйна. Дали това е Божият гняв и наказание за греховете човешки, които стават все повече в нашия все по-далече от Бога живот? Или това са последните дни на сатаната, който се мъчи да потопи човечеството в грехове и кръв преди да изтекат последните му дни?
Според Библията, въпреки огромните злини, които хората нанасят сами на себе си, един ден днешният свят, в който живеем, уви, заедно със  сатаната, ще се преобрази в по-друг… В него ще царува доброто. И когато става това преобразование  – сред хората отново ще бъде Иисус Христос.
Светите Апостоли възстават със своето слово срещу сатаната и злините, създавани от него. В „Деяния на Светите Апостоли, гл. 13:9,10, четем:
9. Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен с Дух Светий, устреми върху му  поглед
10. и каза: о ти, който си пълен с всякакво коварство и всякаква измама, дяволски сине, враго на всяка правда! Не ще ли престанеш да изкривяваш  правите Господни пътища?
В Откровение на Свети Иоана, гл. 12: 9,12, Светецът вижда низвергнат и унищожен „големият змей” – що се отнася до вярващите хора, които са го изхвърлили от мислите и душата си. Но що се отнася до останалите хора по земята – горко им!
9. И биде свален големият змей, древният змей, наричан дявол и сатана, който мами цялата вселена – свален на земята, а заедно с него бидоха свалени и ангелите му.
12. Затова веселете се небеса и вие, които обитавате в тях. Горко вам, които населявате земята  и морето, защото дяволът е слязъл при вас с голям грях, като знае, че му остава малко време.
В Евангелие от Лука, гл.10: 18,19, се казва:
18. АТой им рече: видях сатаната как падна от небето като светкавица,
19. ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпиони и на всяка вражеска сила, и нищо няма да ви  повреди.
В “Книга на Пророк Исаия” “, гл. 49: 11-12,  виждаме оптимистична развръзка, защото Бог ще помогне на своите верни и достойни чада, които  са изгонили от душите си бесове и дяволските  кълнове:
11. И всички Мои планини ще направят друмаве, и Моите пътища ще бъдат издигнати.
12. Радвайте се, небеса, весели се земьо, и възклицавайте от радост, планини, защото Господ утеши своя народ и помилува  Своите страдалци.”
Иисус Христос предсказва  катаклизмите, които очакват съвременното човечество, че „ще се повдигне народ против народ, и царство против царство“. Войните са само част от краха  на системата. Предстои глад, епидемии и земетресения. Пишат го Матей 24:3, 7, 8 и Лука 21:6, 7,10,11… 
„Злото сред хората е в изобилие, загубена е любовта им към Бога и ближния. Цари  морален упадък,  престъпност и насилие. Хората обичат повече парите, отколкото Бога и мислят само за удоволствия. Всичко това доказва, че живеем в „усилни времена“. /Тимотей 3:1–5/
Иисус трябва да се върне и възстанови  Небесното царство на Земята. Ето защо, Второто пришествие на Иисус също е Последни дни.
Иисус казва: “И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия син.”  (Лука 17:26)
Казано е, че само малцина ще оцелеят. Иисус казва: „Малка е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.“ (Матей 7:13, 14). В сравнение с милиардите хора,  преживелите предстоящият съд  ще бъдат малко.
Въпреки, че Потопът е бил в далечното минало, той ни служи за предупреждение, което не бива да пренебрегваме.  Сходствата между нашето време и времето преди Потопа трябва да ни дадат по-ясна представа за значението на времената, в които живеем, и да ни подготви за деня, когато Иисус пак ще дойде, за да изпълни присъдата над злите.
Но Земята няма да изчезне. И на нея ще останат за живот добрите и праведни хора. Защото въпреки казаното, че “Небето възпламенено ще се стопи и стихиите нажежени ще се разложат”, знае се, че очакваното е “Ново небе и нова земя, в която да живее правда”.
И нека в моята и твоята, читателю,  молитва, да  вплетем думи, които излизат от сърцето:
“Не искаме, и не ще дадем на злото и сатаната, на дявола, който носи греховете на света,  да властвуват нито на Небето, нито на Земята!  Да бъде волята и царството на нашия Отец  Бог, Неговият Син и Свети Дух! Амин”!

Самуил Каварджиев
В. „Бългтария Сега”