Искате ли да изживеете дълголетието, което Ви е дадено?

Срещали сме столетници, чието здраве е завидно дори за трийсетгодишни  млaди хора, които не са съумели да запазят своето. На тях зрението им е нормално, артериите не са втвърдени и им служат добре, ставите им са гъвкави и не познават болки…  Когато ги поразпитаме, обикновено става ясно, че са прекарали живота си, или голяма част от него, сред природата. Хранели са се с естествени храни, не познават рафинирани продукти или “Макдоналдс”, работили са на полето или са имали занимания, свързани с постоянни движения.
Библията ни запознава с живота на някои хора, който се е прострял в 900 и повече години. Може да има съмнения в това дали  техните “години” са били със същата продължителност измервани,  като сегашните наши години. Или дали просто не е преувеличено. Но все пак със сигурност може да се твърди, че тези хора от онова време  не са се хранели по съвременните  ни стандарти. Приемали са храни, които не са  се наслагвали като баласт и не са действали като отрови.
За здравословния начин на живот, за ползата от движение и спорт, за ползата от разумното хранене,  са написани много статии и книги. Но сега ми се иска да споделя с читателите на  нашия вестник в Америка  “България Сега” онова, което ни е казано на нас, на целия човешки род, още в Библията. Ценността на тази  древна поука  е голяма и непреходна, защото тя е дошла до хората като част от Законите на творението. Тя струи  направо от Извора на живота . Тя е от Бога и е вечно жива!
Да, човек  научава от книгите как да се спаси от сериозни проблеми. Но Библията дава още повече. Тя помага да се избегнат грешките, създаващи проблеми.
И така: искате ли да изживеете дълголетието, което ви е дадено от нашия Бог, Отец, Създател?
Да? Навярно всеки,  би казал “да”,  освен стигналите до последната степен на отчаянието и загубилите окончателно своята вяра…

Сдържай езика си от зло…

Един от първите начини да се стигне до това има място в Псалмите  на Стария завет на Библията  /стр. 646, гл.33:12 до 17/:

12. Дойдете, деца, послушайте ме: на страх Господен  ще ви науча.
13. Иска ли човек да живее и да обича за дълголетие, за да види блага?
14. Нека сдържа езика си от зло  и устата си от коварни думи.
15. Нека се отклонява от зло и прави добро; да търси мир и да следва подир него.
16.  Очите на Господа са обърнати към праведниците, и ушите Му  – към техните вопли.
17.  Но лицето на Господ  е против ония, които вършат зло…

Когато прочетох  тези  шест мъдри съвета аз  си спомних за мои връстници, мъже и жени, които имаха  остър език, като  бръснач,  и пускаха го на ляво и на дясно  срещу мен и срещу други хора. И режеха здраво. Сега ги няма, преминаха във вечната тъмнина. Истина ви говоря. Коварните думи и дела са едни от най-преките пътища човек да стигне ада, какъвто и да е бил на земята. Но най-често адът на такива хора започва още от нашата земя.  Ако не сдържаш езика си от зло и устата от коварни думи – и ти ще получаваш същото. А то е гибелно не само за душата, то се отразява пряко и на човешкото  физическо здраве. Най-тежките болести са свързани със замърсяването на душата!
 Вярвам, че и моите читатели познават такива хора, които вършат зло. В злото те живеят заедно със сатаната, и това сатанинско зло  им скъсява живота. Спасяват се тези, които се отклоняват от злото и започват да правят добро…

Възлюби  Бога и ближния си!

За да имаме дълголетие нека  следваме винаги  Бог Отец , Син и Светия Дух!  Казано е в Библията /стр 1222 гл. 22: 37 до 39/. Прочетете внимателно какво  е написано  за това от пророка Матея:

37.  А Иисус му отговори: възлюби Господа, Бога твоего,  с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум;
38.  тази е първа и най-голяма заповед;
39.  а втора, подобна ней, е: възлюби ближния като себе си.

Любовта, а не омразата,  е великата лечителка на душата на човека. И нека не се съмняваме, че болестите и злото  идват преди всичко, и най-напред, от болната ни душа. Идват от злобата и омразата, които са гибелни и отровни за душите на хората!
Бог е Началото, Създателят, Отец , и любовта към Него е основата. Но без любовта към ближния, с когото живеем заедно на света, и с когото сме свързани със стотици нишки, без мирното ни добруване с него, не би могло да има спокойствие и здрав живот на земята…

Животът ни е най-големият дар от Бога!
Как се отнасяме към него?

Господ  ни е създал и животът ни е в ръцете Му, но ние сме отговорни за това как  ще се отнесем с този най-голям, пръв и последен, най-велик дар,  с който разполагаме.   
Ние има какво да решаваме, независимо от възможностите си…  

* Как да се грижим за тялото си.
* С какво да се храним  и как да се обличаме.
* Как да спим спокойно. Рано да лягаме и рано да ставаме…
* Да се държим достойно и с любов към нашите сестри и братя.
* Да общуваме с блага дума, която железни врата отваря, а не да прибягваме към насилие…
 * Да се храним с разнообразна храна, с повече плодове и течности.
* Да постим
 * Да не прекаляваме с алкохола  и други вредни навици… Библията не осъжда умерената употреба на алкохол. “Вземи малко вино – съветва Апостол Павел младия Тимфей, – заради стомаха си”. Но Библията предпазва от увлеченията в алкохола. “Не бъди сред опиянените от виното  и сред преситените с месо, защото пияниците и чревоугодниците ще обеднеят” /Притчи 23:20,21/
Днес знаем, че всяка година от употреба на тютюн умират над 5 милиона хора. В някои статистики се твърди, че през 20 век  от тютюнопушенето са загинали около 100 милиона души. Толкова, колкото и във всички войни, водени през този век.

* Да избягваме всичко, което може да оскверни нашите християнски правила за живот. Ако искаме да служим Богу, длъжни сме да следваме  библейските указания да се подлагаме на “очистване” от всичко, “което осквернява нашия дух и плътта” /2 Коринтияни 7:1/

* Да бъдем  честни и да търсим Бога за спасение…

Беше 9 юни 2012-та година, когато седях с Библията и разсъждавах по всичко това. Беше моят рожден ден. И исках искрено да бъда близко до Бога и да помогна на  моите братя и сестри с Неговото слово .
С обич и уважение към всички хора – добър живот и спорна работа!

Самуил КАВАРДЖИЕВ
В.”България СЕГА”
www.Bulgariasega.com