СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА НАДАРЕНИ ДЕЦА В ЧИКАГО

На Петнадесетата открита сесия на Българо- Американската  Асоциация интерес предизвика темата „Специализирани училища за обучение на надарени деца в Чикаго”.
Това произтича и от състоялият се преди време в града ни Форум на българските училища в чужбина, преминал при изключително силно присъствие на компетентни лица от българското училищно образование в България, Европа и Америка, както и на представители на министерства и организации от страната и чужбина. В продължение на тогавашните разговори сега чухме и думите на още  участници като  Хриска Перфанова от училище „Нов Живот” – Чикаго, от известната българска пианистка и продуцент на компанията ANIMA Productions, госпожа Ани Гогова и др.
В своето изказвана Ана Гогова каза:
Евгени и Десислав Чаракчиеви с Ани Гогова– Слушайки тези, които говориха до сега, в мен възникна въпроса: да, ние българските училища в чужбина учим българските деца да говорят, четат и пишат  на родния български език , предаваме им нашите родни традиции и обичаи, но достатъчно ли е това? Особено за онези надарени хора, от които очакваме да утвърждават и развиват достигнатото, да водят напред българските достижения в духовността, културата, икономиката, цялото обществено развитие? Ражда ли се надареното дете или се възпитава и отглежда?
По-нататък Ана Гогова разви  идеята да се работи на по-високо равнище с предложението да се създаде база данни за наблюдение и подкрепа на надарените деца в тяхното развитие във всички български училища на Чикаго. Тя намира, че всяко училище  трябва да „води” и селекционира кои деца са надарени.  И нека се оформи с тях единна база данни,  която да е на разположение на МОМН, Държавната агенция на българите в чужбина, АБУЧ,  Генералното консулство в Чикаго и др. Тя цитира редица съждения по тази тема, много от тях появили се в последно време и на страниците на „…нашия обичан вестник „България Сега” . Тя каза, че „…в началото на 21 век, в условията на пазарна икономика,  животът във всичките му измерения изисква простор  за творческите личности с нестандартно мислене и богато въображение, с добре развити умения да изследват, да съграждат, да се конкурират,  да решават трудни проблеми  чрез намирането на оптимални варианти за това. И в този смисъл  очакванията са насочени  най-много към изявените  и надарените личности, към „златните деца на обществото”, както ги е наричал преди векове Платон.
В продължението на дебатите по тази тема беше набелязано, и всички бяха в съгласие с това, че децата са бъдещето на една нация и че с инвестирането в тяхното сериозно обучение , за развитието на техния потенциал, откривайки ги, ние  инвестираме в България.

***
Двумесечният, може да е вече и с месец повече, Борислав с майка си Ирина СтоиловаПаула Игнатова, нашият фоторепортер на сесията, успя да запечати в историята на чикагските ни училища и форуми няколко интересни присъствия. Това бяха присъствия приятни, радващи, оптимистични,  на нашите български деца, които бяха дошли да видят какво им готвят за бъдещите учебни години техните родители и учители… 
За да се запознаят с училищата за надарени деца присъстваха София Костова, пет годишната дъщеря на Ивелен Костов, който бе  Патрон на предишния, Четиринадесети,  Фестивал „Български дни в Чикаго – пролет 2011”.
В тази връзка тук бяха и трите генерации на фамилия Чаракчиеви: Никола Чаракчиев, Евгений Чаракчиев  и шест годишния Денислав Чаракчиев. На седмия си рожден ден, през месец септември 2011 година, Денислав беше запитан „По колко начина можеш да достигнеш до детската си градина?” За един час Дени изброи 32 начина, от които най-впечатляващи бяха „с делта планер” и „с телепортиране”.
Най-малкият участник в Сесията на БАА беше двумесечния Борислав Стоилов, син на Ирина и Симеон Стоилови, който през цялото време беше изключително послушен и със свои специфичен интерес слушаше презентациите на Сесията на БАА.
И накрая – сред най-впечатляващите съобщения на Есенната сесия „Български дни в Чикаго 2011” бе съобщението на Български образователен център „Нов живот”, че от месец октомври 2011 година той открива първата в САЩ база с работно заглавие „Център за надарени българи!”. 
Никола Чаракчиев
За в.”България Сега”
www.Bulgariasega.com