ТОП 20 на ATRI

Пътищата, магистралите, подлезите и надлезите не падат просто така от небето. Щатите и местните власти трябва да ги планират като вземат под внимание тенденциите за развитие на населението, задръстванията по пътищата, какви товари ще се превозват, източниците на финансиране и много, много други неща.
Наскоро Американският Изследователски Институт по Транспорта (American Transportation Research Institute – ATRI) публикува доклад за най-доброто транспортно планиране на щатско ниво. Беше направено предложение към Транспортният Департамент (DOT) да се номинират най-добрите проекти, като от „топ“ дванайсетте да се вземат успешните решения и подходи към съответните проблеми и по този начин да се създаде един „идеален“ списък, който да послужи за еталон на подобни практики в бъдеще.
Очертават се някои задължителни моменти при щатското планиране, като обръщането на сериозно внимание на пътните задръствания и въобще на безпрепятсвеното циркулиране на товарите на национално ниво; магистралите които има опасност да се разпаднат в резултат на прекалено натоварване с тежкотоварни транспортни средства превозващи руда, селскостопански продукти, енергийни средства, дървесина и други материали; нуждите за по-ефикасна транспортна система; подробни списъци с приоритетни проекти; закъсненията на товарите и ефективни начини как те да бъдат преодолени; критични коридори на така наречените „мулти модални“ товари (потокът от контейнери); и не на последно място внимателно планиране за това откъде ще дойдат парите или казано на бизнес език – финансирането.
От съвременна гледна точка може да звучи странно, но организации на потребителите клиенти на транспортните услуги (shippers) не са били включени в процеса на вземане на решения отнасящи се до транспортните метро структури чак до 1998г. Първите фондове за финансиране на подобни проекти са създадени едва през 2005г.
През 2015г. Конгресът е включил и първият финансов фонд за товарният транспорт на федерално ниво в специално оторизираният за тази цел план, наречен „Fixing America’s Surface Transportation” или по-накратко – FAST акт.
За да се класират за финансиране, различните щати трябва да предадат завършен план-проект.
В доклада на ATRI се посочва:
„Плановете за товарният транспорт са изключително важни „чернови“ за това накъде ще тръгне бъдещето развитие на общественият сектор и за това как ще бъдат развивани, поддържани и стимулирани различните сегменти от пътно-транспортната мрежа. Един добре построен и обоснован план позволява на щата безпрепятствено да посрещне бъдещите предизвикателства, като вземе адекватни и навременни решения.“
„Според траснпортният департамент в САЩ, икономиката се предвижда да се удвои през следващите 30 години, най-вече дължащо се на бурното увеличение на населението, очакващо да се увеличи най-малко с 65 милиона до 2040г. – се казва също в този доклад – увеличението при движението на товарите ще бъде с 42%.“
Става ясно, че е повече от належащо да се създадат прецизни и дългосрочни планове за решаването на тези проблеми.

Чанита и Тодор Паунови,
Чикаго

в. „България СЕГА“