Гореща телефонна линия за оплакване в случай на сексуален тормоз

Илинойският департамент за правата на човека (Illinois Department of Human Rights) на 16-ти февруари обяви създаването на безплатна телефонна линия за оплакване в случай на сексуален тормоз, по която включително да могат да се правят правни и здравни консултации. В допълнение на телефонната линия е създаден също така и сайт, на който също могат да се поставят оплаквания от сексуален тормоз на работното място в обществени или частни компании.
При установяването и поддържането на телефонната линия, Департаментът за правата на човека е потърсил съдействието на организацията „Chicago Lighthouse”, която създава работни места за хора които са незрящи, имат частични проблеми със зрението, инвалиди или ветерани от армията.
Екипът работещ в „Chicago Lighthouse”е бил трениран за по-дълбоко разбиране на терминът „сексуален тормоз“ , включително и неговото правно интерпретиране, също така и в методите и средствата за предотвратяване и отразяване на такива случаи.
„Тази линия ще даде възможност за развитието на един по-централизиран процес, който да съдейства на обществеността, за да се намерят нужните ресурси и съдействие при рапортуване на оплакване от сексуален тормоз – казва действащият директор на Департамента за правата на човека г-жа Джейнис Глен. – Чрез това обслужване нашата агенция ще може по-добре да приложи законите, които ще могат да предпазят жителите на Илинойс от сексуален тормоз.“
С центъра за борба със сексуалният тормоз може да се влезе в контакт от понеделник до петък с изключение на официалните празници между часовете 8:30 ч. сутринта и 17:00 ч. след обяд на телефон: 877-236-7703.
По статут цялата информация, която постъпва през телефонната линия или сайта, се счита за конфеденциална и няма да бъде споделяна с когото и да е било според така нареченият закон – Freedom of Information Act.
За повече информация може да се посети сайта: https://www.Illinois.gov/sexualharassment
Чанита и Тодор Паунови, Чикаго
в. „България СЕГА“