Кратка история на миенето на ръцете

Има неща които са част от нашето ежедневие, с които толкова сме свикнали, че просто не ги забелязваме. Едно от тях е миенето на ръцете. Много от нас обаче ще бъдат изненадани от това, че всъщност тава е относително скорошна практика и в началото почти никой не е вярвал в смисъла на нейното приложение.
Бързи факти:
–    През 19 век в Европа много жени са умирали в резултат на болест причинена от инфекция, която е била наречена „родилна треска“. Нивото на смъртност понякога е стигало над 30%.
–    Наблюдения и изследвания върху микроби са били извършени още през 1674г., но не е имало пълно разбиране за опастностите свързани с тях. Често срещана практика в миналото е било доктори да израждат бебета, веднага след като са извършвали аутопсии преди това, без въобще да си стерилизират ръцете.
–    Семелвайз пръв прави миенето на ръцете задължителна медицинска практика и така спасява много човешки животи.

Игнац Семелвайз, не е име което да е познато и да се споменава често от хората и все пак именно той е допринесал много за благополучието на модерното семейство. Роден в град Буда (днешна Будапеща), Унгария, той получава докторската си диплома от университета във Виена през 1844г. Още със започването си като асистент-професор в Първа майчина клиника във виенската обща болница през 1846г., той се е сблъскал със суровата действителност – повече от 13%  от жените които раждали, са умирали в резултат на родилна треска.
Съществували са най-различни теории като обяснение за случващото се, но нито една не е могла да разреши мистерията на високата смъртност при родилките. Всички опити да се намалят фаталните резултати са завършвали напразно. Преследван от потресаващата гледка на жени умиращи от бавна и агонизираща смърт при раждане, д-р Семелвайз решава да открие причината и да намери разрешение на проблема. Болницата в която е работил във Виена е имала две отделни майчини клиники и неизвестно защо едната е имала много по-високо ниво на смъртност от другата. Той дълго си блъскал главата с въпроси какви  може да са разликите между двете клиники, но единственото което е намерил е, че в тази която е била с по-висока смъртност са работили студенти по медицина, а в другата с по-малка смъртност обикновени акушерки. От къде идва тогава такава голяма разликата в смъртността? Постоянно занимаващ се с този въпрос д-р Семелвайз е започнал да елиминира един по един различните възможни фактори, но конкретен отговор все още не е бил в състояние да достигне.
Най-накрая през 1847 година той се добрал до съществено доказателство – неговият колега и приятел д-р Якоб Колечка е починал от натравяне на кръвта в резултат на рана, получена по време на аутопсия. След като е прочел анализа на резултатите след смърта на своя приятел, д-р Семелвайз е бил поразен колко много те се доближават до данните на жените умирали от родилна треска. От тук той прави пряка връзка и въвежда свободният термин „натравяне от трупове“, което според него причинява и родилната треска при жените. Докторите и студентите, които често са правили аутопсии, са заразявали неволно в последствие и родилките на които са правели рутинни прегледи, без да си измият ръцете. Това е обяснило и фактът на ниската смъртност във втората клиника, в която са работели само акушерки – те не правят аутопсии!
Семелвайз моментално е въвел строга практика на миене на ръцете, включваща стерилизиране в хлорен разтвор преди преглед на родилки. Резултатите са били впечатляващи – нивото на смъртност достигащо до 18,27% през април е спаднало до 0,19% в края на годината.
Не всички обаче са гледали с добро око на успеха на Семелвайз. Резултатите са влезли в рязко противоречие с теориите и обяснението за причините водещи до родилна треска публикувани от неговият професор наставник, който много се е дразнил от решителността и твърдостта на своя млад колега. Той е направил всичко възможно Семелвайз да загуби работата си и да се върне обратно в Унгария. Там талантливият лекар е назначен като водещ в отдела по обстетрик в болницата „Свети Рокус“ в Пеща.
През 1861г. д-р Семелвайз публикува труда на своя живот – „Причини, концепции и профилактики при родилната треска.“ За нещастие влиянието на авторитетните виенски докторски кръгове са направили всичко възможно да се забави признанието на този труд. За съжаление то идва години по-късно, като по този начин се загубват хиляди човешки животи, които е можело да бъдат спасени.
За щастие Семелвайз най-накрая е признат за един от основоположниците на съвременната антисептична медицинска практика. Негова е заслугата да се насочи вниманието към микроскопичните причинители на болести. Той става част от историята и развитието на фундаменталната теза, в която се посочва, че бактериите и вирусите са основни причинители на редица заболявания при хората. Тази теория днес е  призната като най-големият принос в медицината за всички времена.
Бъдете здрави!

Тодор Паунов,
асистент по медицина
в. „България СЕГА“