Обструктивната сънна апнея и има ли тя почва в транспортната индустрия в САЩ

За това заболяване сме говорили и ще продължим до го правим и за в бъдеще. Съществува обаче силно обществено мнение против начина, по който тя се дефинира като критерий за правоспособността на професионалните шофьори необходима да управляват превозни средства.
„Обструктивната сънна апнея (ОСА) е медицинско състояние, което е наблюдавано от години и изследванията и статистиките на Федералната Администрация по безопасността на транспорта, не могат да посочат приемливи аргументи за безпощадните регулации, които тя предлага отнасящи се до хората с този проблем.“
Това е основната идеята която Организацията на Независимите Собственици на Камиони посочва в документ озаглавен „Истината за обструктивната сънна апнея“ и който е известен още под името „бялата хартия“.
Тази организация предизвика и субсидира изследване за икономическите, социални и отнасящи се до обществената безопасност последици от предлаганите регулационни мерки, касаещи професионалните шофьори страдащи от ОСП.
„Бялата хартия“ е била издадена 10 месеца след като Федералната пътна администрация, заедно с Федералната железопътна агенция, са публикували „Предварителни предложения за изменения и допълване на съществуващите правила“ отнасящи се до този здравен проблем, като разделят страдащите от него на категории вариращи от „слаби“,„средно-силни“ до „остри“. Посочени са последиците, които трябва да се очакват що се отнася до пътната безопасност на железопътният и шосеен транспорт.
Организацията на независимите собственици застава в опозиция на такива регулации, най-вече защото не счита, че сънната апнея е главна причина за пътно-транспортните произшествия и също така, поради това, че повечето от независимите контактори, които са и нейни членове, нямат здравна застраховка включваща процедурите третиращи ОСП.
През 2008 г. медицинската комисия при Федералната администрация стигна до извода:
„ … направихме заключение, че обструктивната сънна апнея причинява сънливост през деня и предразполага шофьорите към грешки, които водят до катастрофи.“
Миналата година същата тази комисия препоръча всички професионални шофьори, които имат индекс на масата на тялото (ИМТ) по-голям от 40, да бъдат подлагани на изследване на техният процес на сън и така също тези, които имат ИМТ по-голям от 30, но наред с това и са носители на някои рискови фактори (например, ако са по възрастни от 42 г.) също да бъдат подложени на такива изследвания.
„Федералната пътна администрация и пропонентите на сънната апнея пропускат да отбележат, че това не е някакво ново заболяване, а проблем който съществува от дълги години, но това не е довело до някаква „касапница“ по пътищата както сега се опитват да ни убедят“ – се казва в „бялата хартия“ – „собствените проучвания на Федералнат пътна администрация не могат да покажат някаква съществена връзка между ОСП и пътно-транспортните произшествия. Нещо повече – когато причината за катастрофата е физическа умора, оказва се че винаги тя се дължи на много по-комплексни причини отколкото на единственият проблем наречен „обструктивна сънна апнея“. Цялата идея зад терминът „умора“ много често е разбирана неправилно и е важно да се знае, че за този термин и за това какво точно причинява умората засега няма общоприета дефиниция.“
Данните от катастрофите станали с големи камиони и автобуси през 2013 и 2014 г. поддържат това становище.
Цифрите показват, че през 2011 г. само 1,8 % от произшествията с фатален край могат да се отнесат към фактори свързани със замъглено съзнание. През 2012 г. този процент намалява на 1,7 %, а през 2013 г. пада до 1,4 %. През 2014 г. той отново отива на нивото от 2007 г. – 1,8 %.
„Независимо от фактите, Федералната пътна администрация продължава да стои на погрешни позиции, като непрекъснато надценява ролята на сънната апнея при безопасността по пътищата.“, се посочва в документа.
Организацията на независимите собственици е направила и свое собствено изследване, което посочва, че хората диагностицирани със сънна апнея не са в по-голям риск от катастрофи в сравнени с тези, които нямат такъв проблем.
Тук трябва да се отбележи, че Университета в Минесота смята, че в близко бъдеще от 290,000 до 1,1 милион шофьори ще попаднат под диагнозата „обструктивна сънна апнея“.
„При най-консервативна преценка, най-малко 26% от шофьорите ще имат индекс на масата на тялото повече от 33. Това съчетано с други рискови фактори, ще принуди голяма група от хора да бъде подложена на изследване и лечение. Само за тестовете, нужната сума се изчислява между 624 милиона и 7,5 милиарда долара“, се казва в документа.
Според това изследване най-малките разходи за тестове и лечение, които ще се стоварят върху шофьорите ще бъдат от $115 до $1 500. При не толкова оптимистичен вариант те може да достигнат от $440 до $5 500. Тук не влиза периодът през който професионалният водач ще бъде принуден да стои без работа.
„Предложението професионалните шофьори да се проверяват за ОСП не почива на някаква рационална основа и не би могло да повлияе позитивно върху безопасността по пътищата – се посочва в „бялата хартия“, – вместо това то е предизвикано от групи, които преследват свои интереси, които вече печелят на гърба на шофьорите използвайки многото „вратички“ в лекарските програми за освидетелстване на професионалните водачи на превозни средства. Потенциалната регулация касаеща обструктивната сънна апнея може би ще е най-скъпият закон някога приеман в транспортната индустрия и той ще бъде приет без нито едно доказано основание свързано с пътната безопасност.“
Бъдете здрави!

Тодор Паунов,
асистент по медицина
в. „България СЕГА“