Електронните цигари са опасни за вашето здраве

FMCSA – Федералната Администрация по Безопасността на Моторните Превозвачи е издала предупреждение до професионалните шофьори, за да бъдат нащрек с електронните цигари.
Електронните цигари и други изпарители захранвани от батерии, според Департамента по транспорт, могат да бъдат опасни за вашето здраве и то не само по причините за които си мислите.
FMCSA е издала предупредително съобщение до тръкарите и операторите на транспортни машини, предупреждавайки ги за рисковете свързани с употребата на електронните цигари и други изпарителни устройства захранвани от батерии. В него се казва:
„Употребата на захранвани от батерии преносими електронни устройства за пушене е довела до нещастни случаи включващи експлозии, сериозни персонални наранявания и пожари. Експлозиите обикновено водят до изваждане на горящите батерии от устройствата и от там става възможно причиняването на пожари или запалването на експлозивни или лесно запалими вещества, които са били наоколо.“
Федералните регулации за опасни материали не адресират специфично рискът, който идва с употребата на преносими устройства за пушене захранвани с батерии. Независимо от това транспортните компании и техните шофьори трябва да бъдат запознати с тези рискове асоциирани с подобни устройства и да вземат необходимите предупредителни мерки, включващи подходящо съхраняване на устройствата, правилно използване и поддържане, правилно и навременно зареждане на батериите когато се оперира, използва или излиза от професионалното превозно средство. И не на последно място, да се спазват забраните за пушене при товарене и разтоварване на опасни материали в съответствие с изискванията на 49 CFR 177.834(c)  и 397.13.
Ако искате да прочетете пълният текст посетете: bit.ly/FMCSA_ecigs.com
Бъдете здрави!

Тодор Паунов,
асистент по медицина
в. „България СЕГА“