Новите правила за емисиите на изгорелите газове

Тръкинг индустрията изрази притеснение от нарастващите цени на техниката и на обслужването, които са следствие от приемането на новите екологични закони за вредните емисии, но генерално подкрепя поставените цели.
Веднага след последното публикуване на новите правила и проектозакони касаещи камионите клас 8 и техните ремаркета, групи в транспортната индустрия изразиха едновременно и притеснение и съгласие по техните детайли.
Новите правила, които бяха публикувани от ЕРА (Еnvironmental Protection Agency) на 16-ти август и са изразени в документ съдържащ повече от 1700 думи, още повече ограничават количеството изгорели газове, които камионите могат да отделят в атмосферата, като се предвижда кулминация от напълно спиране на отделяните вредни газове от автомобилите през 2027г. За тези правила, които са наречени на популярен език Фаза 2, ще чуваме все по-често в бъдеще. Те са пряко следствие от правилата на Фаза 1, която беше предвидена да продължи от 2007г. до 2017г. Срокът за започване на Фаза 2 е през 2018 г.
Асоциацията на производителите на камиони внимателно преглежда и анализира новите правила, за да прецени дали те няма да доведат до прекомерно увеличение на цените на новите камиони. Тя определя новите закони като изключително „комплексни“ и още от предварителното проучване става ясно, че цената на новите камиони ще бъде направо непосилна за бъдещите купувачи. Според нея собствениците на автомобилни паркове или на отделни камиони са направо обречени, ако законодателите не се съобразят поне малко с нуждите на транспортната индустрия.
Асоциацията на независимите собственици на камиона (OOIDA) е изразила силно притеснение чрез имейл, за поставеният в правилата 9 годишен срок.
„Да се постави такъв тежък стандарт, който може да доведе до проблеми с оперирането и поддръжката на транспортната техника, накрая  ще доведе до липса на всякакви бенефити за околната среда, защото ще се окаже, че всъщност никой не иска да купи регулираните продукти и всичко би се обезсмислило“, казват те.
По-нататък агенцията посочва, че самите собственици и шофьори имат интерес за по-големи икономии на горивото и за една по-екологична среда.
„Тръкарите са главните изпълнители на техниките за спестяване на гориво, така че най-добре е да се отдели време за тяхното обучение и затова предлагаме да се даде по-приемлив срок, който да доведе до по-добри резултати за транспортната индустрия и околната среда като цяло“, казва тя.
Американската Трък Асоцияция – АТА (тази където членуват някои от големите транспортни компании-монополисти) е публикувала изявление, в което се казва, че тя е „предпазливо оптимистична“ за новите закони.
„Ние сме окуражени от фактът, че те (законодателите) адресират някои толкова важни неща, като годишни анализи и отчети на данните които ще се събират за работата на отделните компании, правилата и срокове за спазване на предварително поставените цели за количеството на емисиите – казва президентът на АТА Крис Спиърс, – но не трябва да забравяме, че макар потенциално в тези правила да са залегнали възможности за бенефити както за спестявания от горивото, така и за околната среда, в крайна сметка тежката дума по превръщането на тези планове от книга в действителност ще имат самите компании и от нивото на комфорт, което те ще имат при закупуването на новите технологии.“
Производителите на камиони Даймлер Трък за Северна Америка, Фредлайнер и Уестерн Стар, изтъкват, че генерално поддържат идващите закони и приветстват даденият „почти“ 10 годишен период за изпълнение.
„Да се подобри ефикасността с 25 % при влекачите и другите транспортни автомобили за период около 10 години, макар че нашата индустрия винаги е отделяла внимание на ефикасността на разходът на гориво, е голямо предизвикателство – казват те. – Подобрение дори и само с 5% ще изисква бързо развитие и внедряване на новите технологии, като ние очакваме да ни се предостави разбиране и гъвкавост, за да може да ги адаптираме към нуждите на нашите клиенти.“
Успех!
Чанита и Тодор Паунови,
Чикаго

в. „България СЕГА“