Замърсяване на въздуха и мерките взети от правителството

Още от самото начало през 2008г. Diesel Emission Reduction Act (DERA) е имал за цел решително да подобри общественото здравеопазване като драстично намали замърсителите на въздуха, които причиняват здравни проблеми от рода на астма и други дихателни болести, водещи до хронични заболявания или преждевременна смърт. За резултатите от постигнатото до сега беше публикуван доклад на Агенцията за опазване на околната среда в САЩ – ЕРА.
„С финансирането и насърчаването за използване на екологично приемливи камиони, автобуси, влакове и друга тежка пътно-транспортна екипировка ЕРА наистина е допринесла много”, казва асистентът в бюрото за наблюдение на нивата на радиация и замърсяване на въздуха, Джейн МакКабе.
„Резултатите от доклада на DERA показват впечатляващи доказателства колко ефективна е тази програма, която дава възможност на американските граждани да дишат по-чист въздух на местата където работят и живеят, като намаляват замърсяването, което същевременно предизвиква и климатичните изменения“, посочва тя.
ЕРА показва, че изгорелите газове отделяни в атмосферата значително допринасят за образуването на смог и покривка от невидими сажди, които причиняват такива сериозни заболявания като рак и белодробни проблеми. Успешното финансиране на тази програма е направило възможно да се отстранят от атмосферата 335 200 тона азотен оксид (NO) и 14 700 тона от микрочастична маса, която причинява респираторни проблеми и преждевременна смърт. Програмата също е направила възможно спестяването на 450 милиона гориво и 4,8 милиона тона от емисии на въглероден двуокис (СО2), което се равнява на отделените изгорели газове на 900 000 автомобила за една година.
ЕРА изтъква, че парите вложени в екологично дизелово гориво имат възвращаемост от $13 в общественото здравеопазване за $1 вложение. Според агенцията все още има около 10,3 милиона дизелови двигатели произведени преди 2008г.,които се използват по пътищата. Макар, че с времето много от тях ще излязат от употреба, ЕРА предупреждава, че някои ще оцелеят и през следващите 20 години.
DERA e раздала 642 целеви финансирания (grants) в размер на 570 милиона, които са направили възможно подмяната на 73 000 автомобила. Приоритет е бил даден на зоните с диспропорционално замърсяване като тези, които се намират в непосредствена близост до гари или пристанища.
Докладът посочва, че е спестена огромна сума, която иначе би отишла за здравни процедури и лечение в размер на 12,6 милиарда.
Счита се че са спасени най-малко 1700 човешки живота.
Бъдете здрави!

Тодор Паунов,
асистент по медицина
в. „България СЕГА“