5 факта, които трябва да знаете за сънната апнея

Според световната асоциация по медицина на съня (World Association of Sleep Medicine -WASM), 4% от възрастното население страда от обструктивна сънна апнея. Нещо повече, това заболяване е специфичен проблем често срещаш се при професионалните шофьори.
Какви са фактите около това заболяване?
Ето и 5 важни неща, които всеки трябва да знае по този въпрос:
1. Какво е обструктивната сънна апнея (obstructive sleep apnea)?
Това е проблем, който настъпва когато мускулите в горната част на гърлото станат прекалено отпуснати по време на сън и започват да пречат на пътя на въздуха при вдишване и издишване. Това може да продължи от 10 секунди, до минута или повече. Според WASM всичко това може да причини драстично падане на нивото на кислород в кръвта.
2. Какви са симптомите на сънната апнея?
Нощните симптоми на сънната апнея според Phillips Respironics (водещ производител на дихателни устройства за преодоляване на здравните проблеми свързани със сънната апнея) включват: шумно и постоянно хъркане, забележимо прекъсване на дишането, неспокоен сън, чести посещения на тоалетната, давене или задушаване по време на сън. Дневните симптоми на сънна апнея включват: ранно сутрешно главоболие, постоянна умора и отпадналост през деня, състояние на депресия или раздразнение, съннливост при изпълнение на ежедневните задачи и трудности при концентриране.
3. Какво е CPAP-машина? Това съкращение обозначава термина „постоянно позитивно въздушно налягане“ ( continuous positive airway pressure – CPAP). CPAP-машините помагат да се преодолее сънната апнея, като доставят въздух под налягане по време на сън и по този начин държат гърлото отворено и в нормално функциониране. Има различни видове маски, съобразени с индивидуалните навици на пациентите по време на сън, които може да се използват с  CPAP-машините. Различните типове включват такива, които са само за носа, цялостни маски за лицето, маски с минимален контакт и т. н.
4. Каква е вредата от сънната апнея?
Според Националният институт за здравето на сърцето, дробовете и кръвта, сънната апнея може да предизвика сърдечна недостатъчност, диабет, удар, високо кръвно налягане, инфаркт, затлъстяване, аритмия и така също да увеличи шансовете на индивида страдащ от нея да попадне в произшествие при шофиране или на работното си място.
5. Само един вид сънна апнея ли съществува?
Краткият отговор е – не. Според клиниката „Майо“ съществуват три основни типа сънна апнея. Обструктивната сънна апнея е най-често срещаният тип. Централната сънна апнея се наблюдава тогава, когато мозъкът не праща адекватни сигнали до мускулите, които контролират дишането. Комплексният синдром на сънна апнея се случва тогава, когато индивидите страдат едновременно от обструктивна и централна сънна апнея.
Бъдете здрави!

Тодор Паунов,
aсистент по медицина
в. „България СЕГА“