Новини от кризата в транспорта

Базираната на стоково потребление икономика на САЩ, която силно зависи от непоклатимия в миналото, но изтощен в настоящето американски потребител не се справя добре. До каква степен нещата са се влошили, най-добре личи от данните за общите товари.
Превозваните товари през март намаляха с 1,5% по обем в сравнение с товарите превозени през месец март 2015 – едни на свой ред крайно слаби резултати. До тук според „Транспортният Индекс Касс“ годината е била ужасна. През миналия месец този индекс показва най-ниски резултати за всички март месеци от 2010г. насам. Преди март, февруари беше най-лошият февруари от 2011, а януари беше най-лошият такъв от 2010г. до сега. Всичко това не е случайно.
Общото количество товари за първото тримесечие са паднали с 3% от същия период за 2015г. , който пък е най-лошият период от 2010г. насам!
Транспортният Индекс Касс проследява трансакциите на стотици големи транспортни фирми, независимо от начина на превозване на товарите, включително и тези транспортирани с камиони или с влакове. Той не включва „насипните суровини“, като въглища или петрол, така че разрухата която цари в тези области не е отразена в него. Вместо това той е фокусиран на пакетираните стоки, храните, машини, химически продукти и т. н. Този индекс сеизмерва по една и съща методика за цялата година, а не по месеци. От там идва и ясно видимата разлика за отделните сезони. Обърнете внимание колко „странно“ изглежда червената линия на диаграмата по-долу, показваща индекса за 2016г.:

Ето и една диаграма касаеща същият проблем, само че от гледна точка на долара: това е индекса Касс отнасящ се до товарните разходи. Той отчита парите изразходвани за транспортирането на най-различни продукти. Тук се вижда спад със 7% от миналогодишният месец март – резултат едновременно дължащ се на намаленото количество товари и ниските транспортни тарифи. Този март е най-лошият от 2011г. Що се отнася до тримесечието – отново, най-лошото от 2011г. насам. Обикновено през месец март винаги се наблюдава увеличение в сравнение с февруари. Тази зависимост може да се проследи назад чак до 2009. Тази година обаче е различно – март беше по слаб от февруари с 1,4%. След дългата и трудна за транспортния бизнес 2015г. сегашната година започва да се очертава, че ще бъде дори по-лоша.

Частично според икономистите проблемът се дължи на така наречените „high inventories“. Това е икономически термин, който може грубо да бъде обяснен със склонността на големите компании да инвестират в стоки или други материални продоволствия. Когато продажбите на тези стоки се забавят по различни причини, се говори за високо ниво на „inventories“. Защо има „засечка“ в така желания стокообород, защо метаморфозата на стоки в пари и обратно боксува, има различни мнения. Едни показват очевидното – няма достатъчно пари на разположение. Други твърдят, че фирмите държат капиталите си в стоки, като не бързат да се разделят с последните, защото смятат, че по този начин техните инвестиции са по-защитени. Трети смятат, че основната причина е политическа и някак си е свързана с предстоящите избори. Навярно истината е сбор от много малки причини, но така или иначе високите нива – „high inventories“ са факт (виж диаграмата долу). Това е най-лошата картина от „пика“ на финансовата криза. Тоталните продажби за месец февруари според данните изнесени от търговският департамент миналата седмица са паднали с 1,4% от сходния миналогодишен период до  1.284 трилиона. Това е нивото от ноември 2012г. Обаче нивото на „inventories“ (инвестициите в непродадени стоки) се е покачило с 1,2% от и без това лошите миналогодишни нива, на 1.812 трилиона. Важното съотношение на запаси към продажби (inventory-to-sales), показващо състоянието на стокооборота, се върна до критичната си точка през 2008г. , когато стана банкрута на фирмата Lehman (виж диаграмата долу):

Ако всичко това, което се илюстрира досега, се отнасяше до търговската страна на кризата, ето и друг кошмар, който се разиграва в транспортната индустрия. Става дума за епичната битка между автомобилните и железопътните фирми. Железопътният транспорт, който е жестоко ударен от колапса на нефтените и въглищни пратки, започва агресивно да се бори за собствен дял на транспортния пазар. Тази година Американската железопътна асоцияция показва данни за бързо увеличение на интермодалното транспортиране (контейнерите), което е пряка конфронтация с трък индустрията.
В същото време започват да излизат данни разкриващи и друга страна на проблема. Става дума за така наречения „спот пазар“ на търсене на камиони за превоз. Съотношението между товари на разположение и общ капацитет за превоз в тръкинга е повече от притеснително. През март 2016г. (червената линия) съотношението на товари към камиони (ремаркета тип van) се е сгромолясало с 53% от март 2015г. и с отчайващите 70% в сравнение с март 2014:

Този репорт от Касс добавя още няколко детайли. Производственият сектор е съкратил през месец март 29,000 работни места, потреблението е било изключително нестабилно, бизнес инвестициите са били слаби и незначителни, кризата в глобалната икономика се задълбочава, което от своя страна се отразява и на икономиката на САЩ.
Успех!
Тодор Паунов, Чикаго
в. „България СЕГА“