Електронните шофьорски дневници – закони, срокове, промени (Част 2)

В следващия материал ще разгледаме кои шофьори ще бъдат освободени от задължителното използване на електронните шофьорски дневници и какви механизми ще предпазват професионалните водачи от принуда и налагане на незаконни практики, при използване на ELD-устройствата (електронните шофьорски дневници), от страна на ръководствата на транспортните фирми. Нека преди това да си припомним най-важните моменти от идващите промени.
Употребата на електронните шофьорски дневници става задължително от декември 2017г.
Федерален закон задължаващ операторите на тежкотоварни професионални превозни средства да използват електронни устройства за отразяване на техният работен статус беше публикуван във Федералният регистър на 16 декември 2015г. Законът ще влезе в действие на 16 декември 2017г. давайки възможност на шофьорите и превозвачите от двугодишен прозорец, за да се подготвят според новите изисквания.
Шофьорите, които ще започнат да използват електронните шофьорски дневници, няма да имат задължение да водят едновременно и книжни такива.
Новите правила постановяват всички шофьори, които са задължени по закон да използват книжни шофьорски дневници (logbooks) да преминат на електронни такива със следното изключение:
Това задължение не се отнася за шофьорите, които оперират камиони през 2000г. или преди това – промяна направена върху проектозакона от 2014г.
Законът също определя защитите срещу евентуална принуда, на която шофьорите биха могли да бъдат подложени чрез новите устройства, специфичните технически изисквания към новите устройства и нужната документация (supporting documentation), която шофьорите ще бъдат длъжни да държат на тяхно разположение.
Федералната администрация на моторизираните превозвачи (Federal Motor Carrier Safety Administration -FMCSA) смята, че въвеждането на новите закони ще доведе до спестяването на около 1 милиард  долара в транспортната индустрия – главно за разходи за работно време и хартия. Тя също твърди, че нововъведенията ще доведат до спасяването на 26 човешки живота и на 562 наранявания годишно.
Ето и някои детайли около задължителното използване на шофьорските дневници:
Законът за  ELD-тата ще се отнася до всички шофьори, към които има изискване да отчитат часовете си на работа с изключение на тези:
•     Които имат записи за работен статус за 8 или по-малко дни от всеки 30 работни дни.
•     Които по професионални причини трябва да сменят автомобилите (drivers in drive-away) или тези, които оперират камиони за теглене на буксир (tow-away operations)
•     Които модели камиони са по-стари от 2000г.
Електронните устройства трябва да се инсталират и влязат в употреба не по късно от декември 2017г., точно две години от публикуването на закона – декември 2015г.
Изисквания към електронните устройства:
Електронните устройства (electronic logging device – ELD) трябва да отговарят на минималните стандарти описани в закона. От тях не се изисква да следят автомобила или шофьора в реално време. От тях също не се изисква да предоставят възможности за комуникации между фирмата-превозвач и професионалния шофьор.
Те обаче трябва да са способни автоматично да записват информация за датата, часът и мястото; работните часове на двигателя; изминатите от автомобилът мили; идентификационна информация за шофьора използващ устройството.
Устройството трябва да е синхронизирано с двигателя на камиона, така че да отразява когато той работи или не работи.
Законът също изисква устройството да е способно да осъществи трансфер на информация в случай на поискване при пътни инспекции чрез безжични услуги извършвани от уеб-сайтове, имейли, USB 2.0 или Bluetooth. Законът също задължава устройството да показва и статуса на шофьора нанесен на таблица на дисплея си или на отпечатки.
Доказателствени документи (supporting documents)
Шофьорите, макар че вече няма да бъдат длъжни да използват книжни дневници, все пак ще трябва да имат на разположение максимум от 8 доказателствени транспортни документа, електронно или на хартия, за всеки 24 часов период, който включва и работното време (on-duty time). Те трябва да предадат тези документи на фирмите-превозвачи до 13 дни от деня, когато са ги получили. Фирмите-превозвачи на свой ред трябва да запазят тези документи, както и записите за работните периоди на шофьорите, най-малко за 6 месеца.
Тези документи трябва да включват:
•     Товарителници (bills of lading), пътни маршрути (itineraries), графици или други документи, които да показват местата на тръгване и пристигане.
•     Записи за диспечиране, за пътуване или други подобни документи.
•     Разходни фактури.
•     Записи на електронни комуникации изпратени през системите за дистанционен мениджмънт.
•     Записи за превеждане на пари, документи за разплащания или други подобни, които да показват колко и как е платено на шофьора.
Ако шофьорът предаде на фирмата-превозвач повече от 8 документа в рамките на 24 часа, тя трябва да запази първият и последният за деня, наред с най-малко шест други. Ако са предадени по-малко от 8, превозвачът трябва да ги запази всичките.
Насилие и принуда (harassment and coercion) над професионалните водачи
Подобен на новоприетия закон е бил отхвърлен през 2012г. заради липса на механизми, които да защитават шофьорите от насилие и принуда. Във връзка с това, настоящият закон на FMCSA прави незаконно използването на електронните устройства с цел принуда и насилие над шофьорите. В случай на нарушения са предвидени глоби и са създадени процедури, които шофьорите да използват за извършени срещу тях незаконни действия.
Законът дефинира като насилие над шофьора всякакви действия от страна на фирмата-превозвач (по внимание или невнимание – knew or should have known), които водят до прекъсване почивката на шофьора (off-duty time).
Законът гласи:
„Насилието трябва да включва информация, която е била на разположение на моторизирания превозвач чрез ELD или друга технология, използвана във комбинация и неотделима от ELD-устройството.“
/ Harassment must involve information available to the motor carrier through an ELD or other technology used in combination with and not separable from an ELD./
Успех!

Чанита и Тодор Паунови,
Чикаго

в. „България СЕГА”

Забележка: Горната информация има общ характер и не може да се използва за решаването на индивидуален проблем. За конкретни каузи се обръщайте към квалифициран (лицензиран, ако се изисква по закон) специалист.