Как работят спирачките на Вашия камион

Направете кратка разходка около камиона и ще забележите еволюцията на спирачната система. Тя се е превърнала в съвършен пример на модерното инженерство, за да може да отговори на шестте изисквания на Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS).

1. Отделни въздушни резервоари. (Separate air reservoirs)
Трябва да има отделни въздушни резервоари за предните и задни спирачки. Инженерите и дизайнерите са определили задните спирачки като основна – първична спирачна система, а предните, или така наречени спирачки на предния мост – като вторична спирачна система. След като тази разлика е изяснена, те са инсталирали предпазни клапани на въздушните линии или директно на въздушните резервоари. Прокарали са въздушните линии директно от резервоара за въздух до спирачната система, като напълно са разделили двете системи. Ето защо имаме два индикатора за въздушно налягане (air gauges). Те са изисквани по закон, за да позволят на шофьорите да следят въздушното налягане в първичната и вторична спирачна система.

2. Количеството въздух. (Air volume)
Трябва да има 12 пъти повече обем и количество на въздух в резервоарите, отколкото в спирачните камери (brake chambers). Това означава, че броят и размерът на резервоарите на един камион обикновено се определя от броя на мостове (axles). Ако имате повече аксели (мостове) на вашия камион, то вие ще имате и повече резервоари за въздух.  Те могат да бъдат монтирани по различен начин, но едно изискване трябва да бъде спазено – въздухът между двете спирачни системи, първичната и вторичната, не трябва да се смесва.

3. Времето за отпускане на спирачките. (Brake release time)
Всички влекачи и ремаркета имат изисквания за времето за отпускане на спирачките. То е дефинирано като количеството време, необходимо за спадане на въздушното налягане от 95 до 5 psi (налягане на квадратен инч).
Именно защото според това изискване времето от махането на вашия крак от педала до отпускането на спирачките трябва да е много кратко, вие може да забележите доста големи отвори на дъното на спирачните клапани. Някои производители могат също да инсталират и бързо изпускащи клапи близо до спирачните камери, за да увеличат скоростта на въздуха, излизащ от спирачните камери (brake chambers). Изключително важно е тази система да работи изправно, за да запазите контрол над вашия автомобил.

4. Време за задействане на спирачките. (Brake application time)
Времето за задействане на спирачките за всички влекачи и ремаркета, е дефинирано като количеството време, нужно за увеличаването на въздушното налягане в спирачните цилиндри от 0 до 60 psi, когато в резервоара има налягане от 100 psi. Това изискване предполага прецизна инженерна намеса при определянето на дължината на въздушните линии, ъглите на техните връзки, ударната сила на въздушният поток. Всичко това на жаргон се нарича „работно налягане“ или на английски – crack pressure.„Crack pressure“ е количеството въздушно налягане, нужно да се приведе в действие спирачната клапа (brake relay valve). Тези клапи много често изглеждат еднакви, но биха могли да имат различни работни налягания. Ето защо, е изключително важно вашата спирачна система да бъде обслужвана от квалифицирани специалисти.

5. Паркинг спирачките. (Parking brakes)
Тези спирачки трябва да започнат да работят до 3 секунди от тяхната употреба. Независимо, че това изискване не изглежда толкова решаващо, може да бъде много опасно, ако вашият влекач не е в изправност. За да могат вашите спирачки да започнат да работят, въздухът трябва да напусне спирачните камери. Паркинг спирачките се задействат благодарение на много мощни пружини намиращи се в тези камери, които са притиснати от въздушното налягане. Въздухът трябва да бъде бързо изпуснат навън, когато издърпате паркинг бутона. Това обикновено се постига със същият дизайн, както при обслужващите спирачки (service brakes) – клапани за бързо изпускане са монтирани до спирачните камери и имат широки отвори на дъното, за да позволят бързо излизане на въздуха.

6. Спирачен път. (Stopping distance)
Различните автомобили имат различни изисквания за спирачен път. Скорошните подновявания на тези изисквания спрямо товарните камиони „Клас 8” предизвикаха и много технологични промени при производството на спирачни системи. Появиха се повече дискови спирачки при камионите. Увеличи се размерът на спирачните камери и на феродото на спирачните челюсти (brake shoes). Изискванията за по-кратък спирачен път изостриха надпреварата между инженерите за по-ефективни дизайни, целящи същевременно да намалят и цената на производство, което рефлектира и върху цената за поддръжка, отразяваща се на крайния потребител. Добрата новина е, че спирачните системи стават все по добри и ефективни и това се отразява позитивно на безопасността на движението. ABS (antilock brake system), контрол на триенето и стабилността (traction and stability control) са само някои от наскоро въведените системи, които директно влияят на работата на спирачките.

Спирачните системи стават все по-съвършени и надпреварата продължава.
Успех!

Чанита и Тодор Паунови
„България Сега”, Чикаго

Забележка: Горната информация има общ характер и не може да се използва за решаването на индивидуален проблем. За конкретни каузи се обръщайте към квалифициран (лицензиран, ако се изисква по закон) специалист.