Внимание! Готови ли сте за „Седмицата на безопасните спирачки” от 6 до 12 септември?

Уважаеми и драги наши читатели,

стартиралата през 2015-та година нова рубрика на „България СЕГА” – българският вестник за Северна Америка, намери и се ползва, за наша радост, с определен интерес и доверие сред нашата аудитория. Ние продължаваме да търсим полезните за Вашата професия, интересни и приятни теми, да Ви предоставяме информация, коментари и новостите в транспортната индустрия, както и познанията и уменията в тази не лека професия.
Преди няколко месеца, в една от статиите на „Волан, Пътища, Америка”, беше разгледана темата в една от най- важните конструкторски сфери на тежките съвременни транспортни камиони – спирачните системи, и най-добрите практики за поддържането им и действията с тях. После получихме в редакцията запитвания и молба от наши читатели да поместим при възможност отново тази статия, за да се запознаят със съдържанието ѝ и тези, които са я пропуснали.
Въпросът изведнъж стана още по актуален поради предстоящото тествате в работен режим на спирачните системи на камионите, които кръстосват пътищата на САЩ и Канада. „Алиансът за безопасност при професионалните превозни средства” ще провери спирачните системи на хиляди камиони в предстоящата  „Седмица на безопасните спирачки“! През миналогодишната подобна „Седмица” бяха спрени от обслужване, заради неизправности при спирачките, 2 162 автомобила, придружено също така още и с други санкции и глоби.
Надяваме се, че нашето предупреждение за очакваната масова акция, както и по-добрата Ви информираност по темата, да бъдат полезни и направят труда Ви лек, приятен и ефективен!

Редакция на в. „България Сега”, Чикаго

Алиансът за безопасност при професионалните превозни средства оповести, че от 6 до 12 септември в Северна Америка ще се проведе „Седмица на безопасните спирачки“!

Както може да се досетите обектът на извършваните проверки, ще бъде спирачната система.
По време на въпросната седмица, в цяла Северна Америка армия от агенции, технически експерти и полицейски екипи ще извършат серии от проверки на автобуси и тежкотоварни камиони целящи да намерят неизправности при спирачките.

Според директора на Алианса за безопасност Стив Кеплер, „заниманието” не се центрира  само в санкциите и глобите, но се ръководи преди всичко от идеята да се реализира  широкомащабна образователна програма под формата на семинари и публикации.
„Подходящо настроените и работещи спирачки са важен фактор при безопасното опериране на професионалните превозни средства“- посочва той. – „Независимо че спирачките са конструирани така, че да издържат при изключително тежки условия, нека не забравяме, че те се нуждаят от периодична проверка и настройка.“

Глобите, свързани със спирачните системи представляват значителен процент от общите нарушения. Те са цели 46.2% – според данните от операция „Спирачки, опериращи с въздух“ през миналогодишната кампания „Roadcheck”, отнасяща се както за превозните средства, така и за шофьорите. Неподходящо инсталираните и неправилно поддържаните спирачни системи могат да намалят капацитета на спирачките и да увеличат драстично спирачния път на автобуса и камиона, което пък води до сериозен риск за обществената безопасност.

Проверките, които предстоят през „Седмицата на безопасните спирачки“ ще включват всички компоненти на спирачните системи, за да се идентифицират липсващи части, изтичане на въздух или хидравличен флуид, износване ферода или спирачни барабани и т. н.

Функционирането на индикаторните лампи на антиблокиращата спирачна система (Antilock braking system-ABS) също ще бъдат проверявани. Техници ще инспектират и други компоненти, като например допустимият път на притискателните лостове (pushrod stroke).

Автомобилите с открити неизправности ще бъдат спирани от употреба. Допълнително могат да се включат така наречените„първо ниво“ инспекции и също така в 10 юрисдикции, които разполагат с подходящото техническо оборудване,  могат да се проведат и тестове за правилното функциониране на спирачките (performance based brake testing -PBBT), където може да се провери целият спирачен капацитет на автомобила. Това техническо оборудване включва бавно въртящи се цилиндри за гумите свързани с динамометър, измерващ общото тегло на автомобила и тоталната спирачна сила, на която е способен, според която се определя спирачният му капацитет. Минималната спирачна ефикасност при камионите, според изискванията на Алианса за безопасност при професионалните превозни средства (Commercial Vehicle Safety Alliance) е 43.5%.

Миналата година инспектиращите агенции са проверили през седмицата за пътна безопасност 13, 305 автомобила. От тях 2, 162 са били спрени от обслужване заради неизправности при спирачките. Процентът на неизправностите при спирачките към общият брой технически нарушения е 16.2% през 2014. За сравнение този процент през 2013г. е бил 13.5%.
Причините, поради които автомобилите са били спрени от експлоатация, са 10.4% заради ненастроени спирачки и 9.3% заради други компоненти.
Повече от 3.4 милиона спирачни системи са проверени от 1998 г.,откакто програмата за пътна безопасност влиза в сила.
„Седмица на безопасните спирачки” (Brake Safety Week) е част от общата програма „Спирачки опериращи с въздух“ (Operation Airbrake), спонсорирана от Алианса за безопасност при професионалните превозни средства (CVSA) в партньорство с Федералния транспортен департамент.
Успех!

Тодор Паунов
„България Сега”, Чикаго