Що е то компания “хамелеон” и защо Министерството на транспорта (FMCSA) се бори срещу такива фирми?

Голяма част от собствениците на транспортни фирми си мислят, че решението на всичките им проблеми е просто…Затваряме фирмата, отваряме нова, под ново име и с чиста репутация…и проблемите изчезват. Глобите се изпаряват, фирменото досие за безопасността по пътищата ( Safety Record ) на фирмата изчезва, информацията за направените катастрофи (Accident Registry ) се загубва, премахват се дори и дълговете ни – ДА, ама НЕ!
Възкръсналите фирми “хамелеони” обикновено оперират със същите камиони, същото оборудване, същите шофьори и същия мениджърски екип. Това, разбира се, води до идентични резултати в сферата на пътната безопасност и често завършва с фатален край за някои от шофьорите или със сериозни пътнотранспортни произшествия. Тези компании, често заблудени, че им се е “разминало”, си позволяват да не спазват куп закони, от които зависи не само безопасността по пътищата. Собствениците на подобни фирми “правят икономии” като: не изплащат заплатите на работниците си, не застраховат всички опериращи камиони, ремаркета и шофьори, а в много от случаите дори не плащат данъците си. Рано или късно, обаче, подобно поведение би довело до сериозни проблеми с Американските власти.

Тhe Federal Motor Carrier Safety Administration (Министерството на транспорта или накратко FMCSA) гледа на този проблем много сериозно и предприема решителни мерки против “хамелеоните”. Има много транспортни компании, които вече са затворени и солидно глобени от FMCSA, заради опитите им да избегнат  отговорност, чрез отварянето на компании “хамелеони”.
Тhe Federal Motor Carrier Safety Administration заедно с Hazardous Materials Safety Administration разработват система за разглеждането на заявления от нови транспортни компании и разследването на евентуални “хамелеони”. Постепенно в този нов модел се предвижда да се обедини  базата данни на двете администрации заедно с информацията на Dun & Bradstreet, като ще се използва нова Консолидирана Регистрационна Система ( Unified Registration System) за проследяване на транспортните компании. Моделът идентифицира превозвачите, които представляват най-голям риск да “възкръснат” под ново име, като се използват няколко фактора, като, например, базата данни за катастрофи с фатален изход и базата данни за пътни инспекции, в които е установено неизправно и опасно оборудване.
Допълнителни ресурси ще са необходими за правния аспект на борбата с “хамелеоните”. Според Government Accountability Office (GAO): ” FMCSA трябва да се придържа към щатски и федералнитe правни стандарти, за да докаже, че една компания е хамелеон. Поради това се събират доказателества и за двата стандарта, което усложнява и удължава процеса на разследването на транспортните компании “хамелеони”
Изследванията на GAO показват, че броят на превозвачите с рисков фактор “хамелеон” се е увеличил от 759 през 2005 на 1136 през 2010 година. Данните също демонстрират, че 18 % от новите фирми с рисков фактор “хамелеон” са замесени в тежки катастрофи в сравнение с 6% от новите кандидати без този рисков фактор.
През 2012 година Конгресът отпусна допълнителни 3.5 милиона шатски долара на FMCSA за разработването на новата система за борба с “хамелеоните” и за наемането и обучаването на допълнителен персонал.
Ако е налице необходимото финансиране се очаква през 2015 година новата система да филтрира автоматично получената информация от заявките за отварянето на нови компании и рисковият фактор “хамелеон” да бъде сведен до минимум.
Написаното горе не означава, че нямате право да отваряте колкото си искате компании и съвсем не означава, че вашата компания е с рисков фактор “хамелеон”.
Ако имате транспортна фирма и решите да отворите втора,
поради каквато и да е причина, трябва да спазвате няколко правила:
1. Съществуващата ви фирма трябва да има добър (SATISFACTORY) Safety Rating.
2. Съществуващата ви фирма не трябва да има неплатени глоби към DOT (FMCSA).
3.Не трябва да премествате шофьорите си и камионите си от едната фирма в другата и обратно, за да избегнете съмнение (red flags) от страна на FMCSA.
4. Трябва да наемате шофьори с чисти досиета (PSP & MVR records)
5. Трябва да имате основателна причина за отварянето на новата компания, която да можете да обясните и докажете пред властите.
Ако имате въпроси или се нуждаете от повече информация можете да изпратите съобщение до редакционния е-майл на в. “България СЕГА” – [email protected]!

Натали Стоянова – DOT, business consultant
Специално за в. “България СЕГА”
CellEx Consulting Group
https://www.facebook.com/CellExSafetyConsultantsLlc
http://www.cellexconsultinggroup.com/