Semi-truck leasing

Нашата първа статия за клопките в лизинговия договор предизвика оживени коментари в социалните мрежи. За съжаление и в положителните и в отрицателните мнения обикновено се взема една страна и се забравя основният принцип на успешния бизнес – взаимоизгодата. Ето ви един „бисер“ от фейсбука: „такива статии са вредни…не трябва да се казват тези работи на обществото…това пречи на бизнеса на компаниите, които дават работа на хората“.

Значи достатъчно е да ви дадат работа, но печалбата си остава за тях?  Такова ли е отношението на повечето бизнесмени, които отварят компании? Те не могат ли, или не искат да видят, че цялата система, в която живеем е възможна само при взаимно доверие и интерес?  Дали наистина една образована и разумна Българска общност, в чиято среда да се прави успешен бизнес, е далеч извън техните намерения?

Ние обаче можем и трябва да продължим нашият разговор за Лизинговият договор.

ТРИ ВАЖНИ ОБЛАСТИ, КОИТО  ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ,
КОГАТО СКЛЮЧВАТЕ ЛИЗИНГОВ ДОГОВОР

Логиката, по която работи взаимният интерес не е сложна. Собствениците- оператори, които сключват лизингови договори с компаниите- превозвачи, веднага им осигуряват необходимата гъвкавост и ресурс,  за да отговорят на търсенето за превоз в периодите, когато товарите се увеличат. За вас пък, които сте собственици-оператори,  лизингът с компанията-превозвач може да бъде значителен източник на доход. Съществуват три важни области, където балансът на интереси трябва да бъде постигнат. Това са: нормативната, правната и трудовата област.

НОРМАТИВИ И РАЗПОРЕДБИ

От нормативна гледна точка, когато собственикът-оператор отдава неговия камион под лизинг на компанията-превозвач за превозване на стоки срещу възнаграждение или компенсация, то тогава компанията се явява оторизиран превозвач на товара. US DOT номер на превозвача се поставя на камиона и транспортирането е покрито от неговата застраховка. Това също означава, че компанията-превозвач е отговорна за безопасното опериране на превозното средство и съобразяването от страна на собственика-оператор с федералните нормативи за безопасност. Неспазването на същите може да се отрази негативно върху така нареченият BASIC (наказателни точки за безопасност) на фирмата превозвач.
Вие може би вече имате предвид някои компании, които са ви привлекли вниманието за бъдещ бизнес. Ако е така, добре ще е да влезете в контакт с тях и да ги попитате за лизингов договор. След като го получите, сравнете клаузите му със секциите 376.11 и 376.12 във федералните нормативи за безопасност отнасящи се за моторизираните превозвачи( Federal Motor Carrier Safety Regulations, Sections 376.11 and 376.12 ). Регулациите в тези секции са задължителни както за вас така и за компанията-превазвач. Проучете тези наредби внимателно. Отделете достатъчно време да прочетете лизинговият договор на вашия партньор и си вземете бележки за всичко, което не ви е съвсем ясно. Ако компанията не отговаря или се отегчава от вашите въпроси, може би това е сигнал, че трябва да не работите с нея. Обърнете се към следващата.

ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ

Лизинговият договор сам по себе си е правен документ, определящ отношенията между собственик-оператор (lessor) – страната отдаваща лизът и оторизираният превозвач (lessee) – страната приемаща го за определен срок. Лизинговият договор трябва да е писмен и точно да определя специфичните условия на взаимните отношения. По време на оперирането на превозното средство трябва да има налице вътре в него копие от този договор, или/и превозното средство трябва да бъде обозначено, че компанията-превозвач е правно оторизирана да оперира с него. Документацията на камиона е много важна част от лизинговия договор. Собствеността на камиона трябва да бъде точно документирана, особено в случаите, когато след изтичане на договора, тя и отговорностите се завръщат обратно при собственика-оператор.

В договора може да е упоменато, че когато лизингът изтече и собствеността се завърне  обратно при вас (the lessor), оторизираният превозвач трябва да получи документ за прекратяване на правото на собственост (ползуване) и отговорност.

Тези документи (receipts) са особено важни при тези лизингови ситуации, които са за кратки периоди, като единичен курс, например. Отговорността по застраховката и контролът върху екипировката е критично важно за двете страни  да бъде ясно определена с тези документи. Трябва да се знае кога точно lessee (получателят на лизът)  влиза в контрол и кога го връща обратно на lessor (този който отдава лиза). Без тези документи може да се окаже много трудно да се определи коя от страните има финансова отговорност за превозното средство. В случай на произшествие компанията превозвач може да бъде подведена под отговорност ако не може правно да докаже, че контролът върху превозното средство е бил прехвърлен обратно при вас (the lessor).

НА ПЕЧАЛБА ИЛИ НА ЗАПЛАТА?

Превозвачите и собствениците-оператори, обединени чрез лизинговия договор, трябва да си дадат сметка че IRS има специфични закони, отнасящи се за това кой е служител към фирмата и кой е независим контрактор. Докато превозвачът може да поеме контрол и отговорност за спазването на законовите разпоредби, то той не би могъл да третира собствениците-оператори като свои служители. Генералното правило е, че индивидът е независим контрактор в случаите, когато страната, на която се представя обслужването, в нашият случай „the lessee” (получателя на лизът), може да контролира директния резултат от работата, но няма контрол върху това какво и как ще се направи. Подвеждащото представяне на независимия контрактор като служител на компанията е чувствителен въпрос, по който много съдии ще реагират остро, съобразно законовите отношения между работник и бизнес, като  вземат под внимание доказателствата за контрол и независимост.

За да бъде успешна една лизингова програма тя трябва да вземе под внимание както финансовия и логистичния интерес на превозвача, така и изискванията му за безопасност, и в същото време да позволи на независимия контрактор, в случая собственик-оператор, възможност за печалба. За вас като предприемачи и собственици-оператори печалбата  ви ще се увеличи паралелно с вашата информираност. Надяваме се, че сме ви помогнали.
Успех!

Чанита и Тодор Паунови
в.„България СЕГА”

(Чанита и Тодор имат повече от 15 години опит като контрактори в транспортната сфера)

П.П. Авторите и редакцията не поемат отговорност в случай на неправилно тълкуване и използване на този текст .