Semi-Truck Leasing: Един гледа сватба, друг брадва?

Стана ясно, че благополучието на Българската общност в Америка зависи от благополучието на всеки неин член. Тогава защо сме толкова неспособни да поддържаме баланс между общ и личен интерес? Отговорът се крие в системата на „прецакване“,  която сами си изградихме и погрешно нарекохме “капитализъм”.
Сега купонът тече в транспортната индустрия. Положението там все повече напомня „Дивия  запад“. Всъщност…  Нека поговорим нормално и честно на тази тема.

Ако вече притежавате или планирате да закупите “Клас 8 камион-влекач”, значи  вероятно сте решили да станете предприемач и да печелите пари. Но, за да успеете в това си начинание, ще трябва да получите информация по някои въпроси.
От къде ще вземете товари? Кой ще определя цените на заплащане и колко бързо ще става то? Кой ще отговаря за регистрациите, разрешителните, таксите за гориво и въпросите свързани със застраховките? Кой ще преговаря за отстъпките при закупуване на гориво и как информацията за евтините бензиностанции ще идва при вас? Кой ще ви помогне, ако „закъсате“ за пари на път?
В случай, че решите да оперирате със собствена оторизация, отговорът на всички тези въпроси сте вие. Освен, ако не си платите на някой, който да свърши тази работа вместо вас. Но много често собствениците-предприемачи, които все още навлизат в транспортния бизнес,  или просто искат да избегнат административните главоболия, избират да влезнат в лизингови отношения с компания-превозвач.
“Лизинг”,  според общоприетата дефиниция е взаимен договор за ползване срещу заплащане на някаква физическа собственост. Под физическа собственост се разбира всичко, което може да се види и пипне, включително недвижимото и движимо имущество.
Във вашия случай, превозвачът формално се оказва ваш клиент.
Вие предоставяте камиона-влекач, шофьор, а в някои случаи и ремарке, срещу определена цена или процент на миля. За нещастие много от собствениците на камиони базират изцяло решенията си само върху тази очаквана  цена, като не вземат под внимание многото детайли в договора за лизинг. Това е рецепта за сигурен провал, защото компаниите много често „играят“ с това, което ви плащат, и с това което ви удържат. Когато се осъзнаете е вече твърде късно.
Ако разгледате внимателно вашия Договор за лизинг, ще забележите, че докато вашите задължения свързани с превозването на товара или в някои случаи с изплащане на екипировката са максимално точно определени, то превозвачът не ви гарантира никаква минимална заетост (доходи). Някои компании дори изискват докато не изплатите камиона си да оперирате само под тяхна оторизация.
Преди да им се доверите обърнете сериозно внимание на следните подробности :

КОМПЕНСАЦИИ

Повечето хора не разбират разликата между заплащане и компенсация. Например, вие може да не получавате чак толкова голяма цена на миля, но да бъдете компенсиран с повече мили. Голямото заплащане на миля не означава нищо, ако в крайна сметка милите не са достатъчно. Подобна ситуация е когато превозвачът ви предлага заплащане в процент от заплатения товар, но не ви предлага достатъчно количество товари и на всичко отгоре отново ви „удря“ в милите. В резултат на такава политика вие най вероятно няма да може да спазите лизинговия договор и ще трябва да върнете екипировката на компанията превозвач, а по късно и да обявите фалит.
За да може да се ориентирате в съотношението доход-компенсация, вие се нуждаете от информация за това, колко средно са получили другите независими контрактори през изминалата година. Тази сума е отразена в тяхната 1099-финансова форма. Вие ще забележите, че първото нещо което транспортните компании рекламират в техните цветни брошурки е доходът на шофьорите или на контракторите си през предишната година. Не се колебайте да попитате. Ако всичко е наред вашият превозвач, ще ви предостави с готовност тази информация.
Друга важна за вас статистика при преценката ви за бъдеща печалба е количеството средни мили които се изминават от контракторите на седмица. Не забравяйте да вземете под внимание и изискванията на компанията за времето за почивка. Те ще се отразят директно на милите които ще направите и от там на вашият доход.
Питайте също за „добри“ или „лоши“, съществуващи линии, курсове или товарни зони, в които превозвачът оперира. Много компании не плащат милите, изминати от вашата последна доставка до  вашия дом. Вие ще трябва всеки път като се връщате да „преглъщате“ тези неплатени мили.
Важно също е да попитате за сезонното натоварване. Вземете ли, поради незнание, почивка в най- натоварения за този превозвач период, то когато е „слабо“, за вас ще останат много по малко мили, товари и това ще се отрази на доходите ви.
Ще трябва да разберете дали компанията плаща различни цени, или дори дали въобще плаща в случай, че карате празен от предишната доставка до следващото товарене. Ако такава практика съществува, веднага попитайте за средното количество неплатени- „мъртви“ мили (deadhead) които се правят.
Компенсациите (fuel-surcharges) за гориво могат да бъдат значителна част от дохода на контрактора. Попитайте дали тези компенсации ще ви бъдат 100% заплатени. Някои от компаниите се изхитрят да ви удържат суми за „административни“ разходи, или просто не ви плащат пълният процент от компенсации за горивото, което те договарят от своите клиенти.
Изяснете си компенсациите, които се плащат при престои за ремонт, смяна на масло, чакане на товар, липса на товар, при товарене и разтоварване. Някои компании въобще не плащат при такива случаи, други пък ви плащат толкова, колкото и на шофьорите, които работят за тях.

РАЗХОДИ И УДРЪЖКИ

Сега, когато сте уточнили дохода, който може да очаквате, е време да се концентрирате върху разходите, които ще посрещнете с този превозвач.
Много от компаниите ви удържат наем при ползване на тяхно ремарке. Той може да варира от еднократна сума за товар, удръжка на миля, и дори до взимане на процент от печалбата ви от товара.
Докато обсъждате ремаркетата, попитайте кой е отговорен за минималните щети, които се случват на път не по ваша вина, като спукани гуми, паднали калобрани или други несъществени проблеми по ремаркетата. Някои компании удържат за всяка малка повреда по ремаркето, докато то се оперира от контрактора.
Задължителният паркинг за камиона ви, също е удръжка, която не можете да избегнете. Уточнете дали има такова изискване.
Ако превозвачът предлага карта за гориво попитайте за вероятни удръжки след заплащане при зареждане или при теглене на аванс. Някои компании не предлагат директен депозит към вашата банка, като вместо това превеждат парите в картата ви за гориво. Финансовата институция, която е издала тази карта, би могла на свой ред да ви предложи пакет от услуги, като електронни депозити, превеждания на суми, получаване на разписки и така нататък,  всички те са срещу заплащане.
Други компании изискват устройства за сателитни комуникации или електронни шофьорски дневници, като ви удържат сума за инсталирането им и също така и седмични или месечни вноски при използуването им. Може да има и удръжка за електронните устройства за автоматично плащане при платените магистрали (PrePass, EZ-Pass), ако те се предоставят от фирмата.
Изяснете си изискванията при нужда на допълнителна екипировка, като опорни лостове за укрепване на товара, колани или вериги за ремаркетата. В случай, че компанията ви ги предлага, попитайте за цената и ако тя е висока,  дали можете да използувате собствени.
Уточнете кой ще покрие специфичните разходи като задължителното миене на цистерните или за закупуване на допълнителни окрепители (dunnage) при плоските ремаркета (flatbed).
Ако не попитате, накрая може да се окаже, че това ще сте вие.

НАМАЛЕНИЯ

Заради възможностите да купуват в големи количества, някои от превозвачите си разделят с контракторите намаленията, които получават при закупуването на гориво, гуми, поддръжка или други услуги. Само намалението на горивото може да ви спести 10% от цената, която плащате на помпата. Цените на горивото бързо се променят и силно варират при различните трък-стопове. Вижте какво ви предлага превозвачът и уточнете метода на комуникиране за това къде ще зареждате. Някои за тази цел използуват Интернет, където има информация за ежедневните цени. Кой ще плаща Интернета?
Много компании предлагат групова застраховка, която е много по изгодна, ако трябва да правите единична. Непременно попитайте за това. Също вижте каква е самостоятелната застраховка, „Бобтейл“, на вашия камион-влекач и за застраховката при произшествие на работното място (occupational accident, или още – worker’s compensation). Някои от превозвачите предлагат безплатна застраховка отговорност (general liability) и застраховка на товара (cargo insurance). Други предлагат добри условия за закупуване на застраховка за физически щети (physical damage). Проверете колко точно ще трябва да платите за него и какво покритие за евентуалната щета има.
Номерата и разрешителните също се предлагат различно. Ваша задача е да разберете точно какво ви се предлага, каква е цената и какво ще ви се удържи накрая. Ако се направят пълни удръжки, дали ще се възстановят някакви средства, ако контрактът ви изтече много преди края на годината.

РАЗПЛАЩАНИЯ И АВАНСИ

Разберете колко често се правят разплащанията и какви са изискванията за вноските. Някои превозвачи плащат веднага след  доставката на товара, други – едва след като са получили всички документи, включително и шофьорските дневници. Трети чакат на тях да им бъде платено, като по този начин прехвърлят риска на собствения си бизнес върху вас.
За вас също е важно да узнаете как ще пристигат парите и дали ще са на разположение при неочакван ремонт или закупуване на гориво. Някои предлагат на контракторите възможност за аванс, но поставят ограничения за сумите и на интервалите, на които се теглят (например – по един път на ден).  По-късно може да се изненадате, когато откриете, че сумата, която теглите на аванс не е достатъчна за да си напълните резервоарите.
Компаниите също имат различни изисквания за сумите, които ще ви задържат като гаранция (escrow).  Някои изискват тя да бъде не по малко от $1000. Те смятат, че това количество ще покрие някой малък иск към застраховката на екипировката, или на товара, в случай на произшествие. Някои от компаниите изискват тези гаранции – escrow, да се депозират предварително наведнъж, докато други ви ги удържат постепенно на вноски. Разберете за тези изисквания, включително и кога тези суми ще ви бъдат върнати, след изтичане на лизинговия договор. Има ситуации, когато те се задържат повече от 90 дни,  в случай, че компанията получи глоба за нарушение след като вече сте напуснал.

ЛИЗИНГОВИЯТ ДОГОВОР:
НЕ ПОДПИСВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ИЗЯСНИЛИ ВСИЧКО !

В много случаи лизинговият договор ви се предоставя в последната минута. Принудени да прехвърляте страница след страница, може да пропуснете важни детайли. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТОВА !
Много от нещата, за които вече говорихме може да са описани в лизинговия договор. Поискайте си копие предварително и си подчертайте пасажите, по които имате въпроси. НЕ ПОДПИСВАЙТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ ИЗЯСНИЛИ ВСИЧКО!

***
Този материал е предназначен да информира и предпази всички предприемачи, които влизат в транспортната индустрия и им пожелаваме успех! За съжаление не можем да предотвратим той да бъде четен и от не до там доброжелателните към вас компании и така неволно да им дадем идеи как да печелят на ваш гръб. Бъдете нащрек!
Добрият лизингов договор е този, който устройва и двете страни. Вие значително ще си увеличите шансовете за успех, ако разберете всички детайли предварително, преди да вземете решение.

Чанита и Тодор Паунови
в.”България СЕГА”, Чикаго

Чанита и Тодор имат повече от 15 години опит като контрактори в транспортната индустрия.

П.П. Авторите и редакцията не поемат отговорност в случай на неправилно тълкуване и използване на този текст .
Изпращайте Вашите сигнали, мнения и коментари във връзка с горния текст на E-mail: editor@bulgariasega.com