Безкрупулните транспортни компании, които ощетяват клиентите и служителите си ще завършат зле

… За добро или лошо живеем в ерата на големите компании.Ние сме техни клиенти или служещи.На тях дължим заплатите си и нашето обслужване, те пък благодарение на нашия труд осъществяват печалби.

Но понякога някои от нас стават тяхна жертва и не знаят как да се защят. Босовете имат достъп до нашите досиета  и често създават договори за обслужване или работа, които ние не знаем как да оспорим. Накратко, те ни държат юздите, направляват и контролират.

Механизми за защита от некоректни техни  действия съществуват, но просто повечето от хората не ги знаят. Въпреки, че жизнено важно за тях е да разберат как работят тези механизми и да се защитят  в случай на нужда. Надяваме се да помогнем на нашите читатели по този въпрос с полезна информация…

The Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)  

Федералната администрация по безопастност на моторизирания транспорт оповести на 17 юли, че отнема или временно спира лицензите за междущатско опериране на три транспортни компании пренасящи домашно имущество на територията на Чикаго.Към тях също са издадени и парични глоби.

„ Пренасянето на къщно имущество си е голям стрес и не е редно хората да се притесняват на всичко отгоре и дали техните вещи въобще ще пристигнат … “ , казва транспортният секретар  Антъни Фокс –
„ … департаментът по транспорт работи интензивно по контрола на нередовните превозвачи и по информиране на хората как да ги избягват.“

Тези компании са:

White Glove Relocation Services  

Това е компания с офиси в Аврора, Илинойс. Дейността й е спряна за нарушения по безопастността. Също така оторизацията й е била отнета, защото тя си е позволила да задържи имуществото на клиентите си като гаранция и налагане на по-високо заплащане. Към тази компания са издадени и глоби в размер на 56,300 долара за търговски нарушения (задържане на имущество, невярна и подвеждаща реклама и прекомерно заплащане за предлаганата услуга) и също така 2,070 долара за нарушения свързани с безопастността (нередовно провеждане на дрог-тестове и използуване на здравно неквалифицирани  шофьори). Компанията е в момента без разрешителни за търговска дейност. Не ползувайте услугите й!

Able Moving Inc.– базирана в Сисеро, Илинойс

Тази компания също осъществява бизнес и под името Father & Sons Moving Service. Нейното разрешително също е отнето заради задържане имуществото на клиенти с цел гаранция и откуп.На компанията са наложени 20,000 долара глоба (за задържането на имуществото) и 2000 долара за нарушения в сферата на безопастността (неизвършване на периодични дрог-тестове ).Търговската дейност на тази компания е незаконна.

Базираната в Чикаго  Best Price Moving & Storage

Тя също е спряна за нарушения свързани с безопастността.На тази компания е разрешено да възобнови дейността си след като е показала писмен план за предприети мерки.Към нея е издадено
„предупреждение“ и дейността й ще бъде наблюдавана от FMCSA.Също така са наложени и граждански глоби от 15,900 долара за търговски нарушения (прекомерно вдигане на цените и издаване на фалшиви документи с цел избягване на отговорност). Наложени са още и 5,300 долара за нарушения към безопастността (неподдържане на досиета за квалификацията на шофьорите си и липса на записи за техните дежурства).

Senate Committee on Commerce, Science and Transportation

През 2012 Сенатската комисия по търговия, наука и транспорт издаде доклад за намиращите се на теритотията на Чикаго фирми превозващи домашно имущество, които са получавали наказания за задържане имуществото на клиентите си с цел гаранция и принуждаване за по-високо плащане.

В следващите месеци администрацията по транспорт е създала комисия по „Контрол за измами при транспортирането‘‘ (Moving Fraud Task Force), която е провела разследване на въпростните Чикагски компании като нейна първа задача.

„Безкрупулните транспортни компании ще научат, че всеки опит да използуват клиентите си и персонала си, ще завършат с отнемане на техните разрешителни и глоби.“

– казва председателят на сенатската комисия Джон Д. (Джей) Рокфелер Четвърти.„ Дейностите които открихме при някои брокери опериращи по Интернет и при някои превозвачи са направо потресаващи, по-специално по начина, по който експлоатират клиентите си.Те веднъж хванати в незаконни схеми почти нямат шанс да се защитят. Днес администрацията по транспорт още веднъж доказва нейната решителност да отстрани незаконните участници от пазара .“

Повече от 5,800 компании които превозват домашно имущество са регистрирани в департамента по транспорт.

През 2012 са получени  3,100 оплаквания на клиенти.За предишната 2011 оплакванията са били 2,851. Сред най често срещаните са задържане на имущество, за загуба или повреди, за забавания при транспортирането, превозвачи без разрешителни и подвеждащи практики като необосновани високи заплащания.

„ Нашата комисия по „ Контрол и измами при транспортирането “, ще продължи да работи по идентифициране и отстраняването на тези компании “- казва транспортния администратор Ани С. Феро.

***

Ние също считаме, че наше задължение е да уведомяваме читателите за подобни случаи на страниците на вестник “България Сега”.

Ако вие сте жертва на транспортни компании като клиенти или служещи можете да ни пишете или директно да се обърнете към държавният сайт – protectyourmove.gov –
за да научите как да се защитите. 

Успех!

Чанита и Тодор Паунови
(по официални материали, свързани с транспортни компании в Илинойс)
в. “България СЕГА”
П.П. Авторите и изданието не поемат отговорност в случай на неправилно тълкуване и използване на текст. Информацията има общ характер и не е предназначена за решаването на индивидуални проблеми. При конкретни казуси се обръщайте към съответния експерт.