Пазете Вашата папка с лицензни и други документи – актуална и перфектна!

За много шофьори и собственици на тежкотоварни автомобили едни от най големите загадки, понякога и проблеми,  на транспортната индустрия, която процъфтява из цяла Америка,  са концентрирани в малката папка с лицензни и други документи, намираща се в шофьорската кабина.

Шофьори,  които могат да рецитират цели статистики за „конски сили“ и „предавателни числа“, или които веднага могат да определят до части от милята кога не им е платено , не  са в състояние да се справят с купчето хартийки, които се изискват за да се управлява професионалното превозно средство при всеки курс, по всички щати…

В кабината на този и на Вашия камион има едно малко,
но важно място за пътните документи. Вижте ги внимателно преди тръгване
и ги дръжте винаги в перфектно състояние!

Превозвачите много често задълбочават проблема като се стремят да „улеснят“ собствениците-предприемачи като им дават вече готови и аранжирани папки след като те подпишат договор с тях. Много често тази папка се захвърля в „жабката“ на камиона и се забравя чак докато проверяващия офицер не попита за нея.

Други контрактори се обръщат към платено обслужване за да се поддържат тези документи. Някои от съответните фирми предлагат добро обслужване и цени, а други не.

Защо не? Днес жените умеят всичко!

За съжаление повечето шофьори смятат, че грижата за тези документи е задължение на фирмата превозвач. Това е отчасти вярно след като компанията плаща и получава тези документи , но нека не забравяме , че името на шофьора се появава в актовете за нарушения при инспекциите и остава   в досиетата на фирмите,  които се разменят при наемането на нови работници   съобразно „ Pre-employment Screening Program “ ( PSP ) или така наречената „ Програма за предварително наблюдение при наемане на персонал“.

Всеки шофьор трябва да знае какво се намира в папката за разрешителни и лицензи и да я проверява редовно за изтекли или липсващи документи.

Нека да започнем с първите пет основни документа, които са нужни за опериране на превозното средство с търговска цел :

Authority (оторизация) 

Ако имате намерение да осъществявате междущатска комерсиална дейност , ще имате нужда от разрешение на федералното правителство.  Когато прочетете , че Federal Motor Carrier Safety Administration  ( Федералната    администрация  по  безопастност  на  автомобилния  транспорт  )  е „ спряла “ някой  превозвач по причини на безопасност, това просто означава, че те са оттеглили тяхното разрешение за опериране между щатите.

Oторизацията може също да се спре, замрази или отнеме постоянно ,  и по прости причини , като например за изтекла застраховка за отговорност и т. н. Проверете дали този документ се намира във Вашата папка.

Unified Carrier Registration (UCR)

Обща регистрация на превозвачите. Тази годишна регистрация се отнася до брокерите , превозвачите, лизинговите компании, транспортиращите товари и други бизнеси ангажирани в междущатска  дейност. Точно както федералното правителство , повечето щати също трябва да издадат разрешително за опериране на тяхната територия. UCR е обединена програма,  която позвалява на превозвачите да оперират в различните щати с общо разрешително. UCR e всъщност програмата  която замени предишната наречена Single State Registration Systems (SSRS) – система за регистрация на отделния щат, но между двете програми има известни разлики. По старата система ,  превозвач който превозва собствен продукт и не е нает можеше да бъде изключен от тази програма . Сега вече според UCR това е невъзможно . Бизнес който оперира в рамките на щата,  но пренася продукт от друг щат, би трябвало да има такава регистрация . Например – местен дистрибутор на бира , който пренася бира произведена някъде другаде . Проверете за този документ в папката си .

Interstate Registration Program (IRP) 

Междущатска Регистрационна Програма . За разлика от номера на Вашата кола , регистрацията на Вашето професионално превозно средство не е валидна за останалите щати . Сигурно вече сте забелязали думата „ Apportioned “ , на вашият номер . Буквално това означава , че собственикът е купил част ( portion ) , от регистрацията на всеки щат.

Например , ако 19 % от милите са пробягани в Калифорния , то IRP ще включва 19 % от цената на регистрацията на щата Калифорния . Всяка година милите пробягани във всеки щат се вземат под внимание за да се определи цената на разрешителното за следващата година . Някои превозвачи включват и много канадски щати и провинции за да могат да оперират навсякъде . Други купуват регистрация само за щатите, в които са сигурни , че ще оперират , като купуват само временни разрешителни, ако им се наложи да превозват в предварително неплатени щати . Проверете дали този документ ви е под ръка и дали щатите, в които ще карате са в него .

International Fuel Tax Agreement (IFTA) 

Международно споразумение за горивните такси . Макар , че е изминало доста време , някои от старите шофьори все още си спомнят времето, когато много щати са изисквали преди да ги напуснете да рапортувате милите, които сте преминали и да платите такса върху горивото, което сте закупили в щата , ако то не е достатъчно за да се пропътуват тези мили . Сега благодарение на програмата IFTA , превозвачът има възможност да заплаща тази такса на всяко тримесечие . Милите пропътувани през тримесечието  се отчитат заедно с таксите платени при закупуването на съответното количество гориво . Ако превозвачът правилно планира закупуването на гориво , то задълженията му кък щатите където не е закупил достатъчно и сумите, които има да получава от щатите където е закупил повече би трябвало да се балансират . В случаите когато това не се получава той трябва да плати разликата . Проверете дали имате IFTA стикер валиден за текущата година залепен на вашия камион и съответствуващ документ в папката си.

Proof оf Insurance – удостоверение за застраховка. 

Макар , че този документ не е „ разрешително“, Вие ще трябва да го покажете при инспекция или при пътна проверка . Пазете го на разположение и вижте дали е изтекъл .

Hazardous Material Registration (HMR) 

Регистрация за опасни материали . Ако вашата компания превозва количества опасни материали, изискващи обозначаване с табели или се изискват  други разрешителни , Вие може би се нуждаете от годишен сертификат издаван от Pipeline and Hazardous Material Safety Administration (PHMSA) – администрацията по безопастност на тръбопроводите и опасните материали. Особенно важно е да проверите за този документ преди да са Ви качили на кантара за инспекция с товар пълен с опасни материали .

***

Ако не оперирате между щатите с  търговско-комерсиална цел , може и да не се нуждаете от някои от изброените документи. Например ако оперирате в рамките на отделен щат, Вие можете да купите регистрация директно от щата тоест без да се обръщате към IRP. Също можете да плащате горивните такси директно към щата без да се регистрирате към IFTA . Ако това е така , проверете за сътветните изисквания на Вашия щат .

Различните щати могат също така да изискват собствени разрешителни за опасни материали , алкохол или други специфични продукти. Някои щати изискват „ intrastate “ – вътрешнощатска оторизация в случай , че вашият товар е взет и доставен в рамките на щата.  Други щати изискват разрешителни за ремаркета дълги 53 фута , когато те трябва да оперират извън националната система от магистрали .

Департаментът  за разрешителни на Вашата компания е длъжен да Ви помогне с информация по тези въпроси . Не се страхувайте да питате ! В случай на съмнение – звънете директно до щатската пътна администрация . Тяхно задължение е да Ви помогнат с информация .

Успех!

Тодор и Чанита ПАУНОВИ
В. “България Сега”, Чикаго

(Тодор и Чанита имат повече от 15 години опит като контрактори в транспортната индустрия)

П.П.  Авторите и изданието не поемат отговорност в случай на неправилно тълкуване и използване на текст. Информацията има общ характер и не е предназначена за решаването на индивидуални проблеми. При конкретни казуси се обръщайте към съответния експерт.