ЛОВЕЧ – В три ловешки села пият вода, обогатена с нитрати

Повишено съдържание на нитрати в питейната вода на ловешките села Владиня, Дренов и Дойренци е било установени при проверки на инспекторите от Регионалната здравна инспекция в Ловеч.
Кметовете на населените места са уведомили жителите на селата за проблема по отношение на наднорменото съдържание на нитрати в питейните води. Направена е препоръка деца до 3-годишна възраст да не консумират такава вода, а да използват вода от други водоизточници или бутилирана. Според статистическите данни в трите села преобладава възрастно население и установените стойности на наднормено съдържание на нитрати не представляват риск за здравето им.
Проведеният мониторинг на водата за питейно-битови цели през годините показва наличие на трайни отклонения по показател “нитрати” в нея, без изразена сезонност.