ПЛОВДИВ – Разглеждат схемите за поставянето на новите спирки

Експертният съвет по устройство на територията ще разгледа всички схеми за поставянето на спирките, които бяха дадени на концесия в Пловдив. Когато тези схеми бъдат одобрени общината ще започне изграждането на ел. и ВиК инсталация на 105 от спирките, като по този начи ще се сложи край на 8-годишната сага с концесията на 314 спирки в Пловдив. Ако всичко мине добре, през месец август ще започнем поетапно въвеждаме спирките в експлоатация и да ги даваме на фирмата концесионер за стопанисване, заяви главният секретар на общината Борислав Инчев.
Останалите спирки ще бъдат завършени на втори етап, след като фирмата концесионер внесе първата си концесионна вноска, каза още Борислав Инчев.