ХАСКОВО – Престъпленията в Хасковско се увеличават

За 2010г. на територията на ОД МВР – Хасково са регистрирани 3293 криминални престъпления, спрямо 3127 за 2009 година, сочи отчетът на полицейската дирекция за миналата година. Наблюдава се увеличение на регистрираните престъпления с 166 спрямо 2009 г. Увеличението се дължи основно на престъпленията, свързани с незаконно преминаване и превеждане през границата, както и кражби на имущество и МПС. Разкритите престъпления за 2010 г. са 1759 или 53,42%, спрямо 1417 или   45,31% за 2009г. Отчита се  увеличение на разкриваемостта с 8,11%. Срещу неизвестен извършител през 2010г. са разкрити 1028 престъпления или 42,44%, спрямо 692 разкрити престъпления за 2009г. или 30,81 % .
През 2010г. са извършени 2 убийства с известен извършител и един опит за убийство, неразкрит, спрямо 3 убийства през 2009г., които са разкрити. Всички престъпления от този вид са на битова основа. От 7 блудства за 2010г. са разкрити  4, срещу 10 извършени и 8 разкрити за 2009г. По-характерен е случаят в с. Радовец, общ.Тополовград, където при грабеж и вследствие на нанесения побой, потърпевшият е починал. Организиран е екип и са използвани всички способи, допустими от закона, като извършителят е разкрит.