ЯМБОЛ – 800 жители на област Ямбол са с невалидни лични карти

През последния месец в група “Български документи за самоличност” в ОДМВР – Ямбол  констатират намаляване броя на гражданите, които подават заявления за преиздаване на българските им лични документи. Само половината от гражданите, чиито лични карти са с изтекъл срок през януари 2011 г. са ги подменили. Останалите, освен че са с невалидни документи, подлежат и на санкция в размер от 20 до 150 лева.
800 жители на областта са с невалидни лични карти, при които е изтекъл и гратисния период от 6 месеца. Тези граждани не могат да бъдат административно обслужвани и подлежат за санкция.
От ОДМВР – Ямбол приканват жителите на областта да подават заявления за подмяна на личните си документи и преди изтичането на срока им на валидност. Очаква се в края на второто полугодие да нарасне броя на гражданите, които ще трябва да преиздадат личните си документи.