ВЕЛИКО ТЪРНОВО – Двама студенти от ВТУ ще стажуват в Европейския парламент

Двама студенти от Великотърновския университет ще преминат през едномесечен стаж в Европейския парламент.
Борис Костов и Катина Димитрова ще могат да работят като стажанти в офисите на евродепутата Илиана Иванова в София и Брюксел.
Двамата студенти спечелиха конкурс за есе, обявен от Иванова в края на ноември миналата година.
Конкурсът имаше за цел да насърчи студентите от Великотърновския университет да представят своите идеи върху две теми: „Европейският съюз – гаранция, шанс и…” и „Европейското бъдеще на страните от Балканите”.
До 31 януари младежите трябваше да изпратят своите есета, придружени с мотивационно писмо и автобиография.